Een duidelijke antwoord op de hizbi kanaal AhlusSunnahHamza.

Biesmiellah Walhamdoelielah wassalatoe wassalaam 'ala Rasoelielah ama ba3d,

Ik wil een of ander verduidelijken betreft 1 van de vele video’s van de bekende hizbi en vijand van de selefies, die misschien voor de meeste niet bekend is. Omdat hij vaak de naam ahloel soennah gebruikt en wel eens video’s vertaald van selefie geleerden en ook hizbi geleerden.

Hij doet dat op een sluwe wijze, zodat het lijkt alsof hij een persoon van ahloel soennah is. Hij is de eerste die begonnen is met het vertalen van video’s waarmee de selefies aangevallen worden. Zelfs een andere fitna zaaier Abu Ubeydillaah Ilias al-Youssoufi de 'Ar'oorie gebruikte vele video’s van hamza ibn abee musa voor zijn blog.

Meestal gaat het om algemene video’s, die hij opvallende titels geeft. Maar als men die video’s van hem goed bekijkt dan zal men zien dat de video juist helemaal geen weerlegging of een aanval is maar gewoon een algemene advies.

En dat de titel vaak misleidend is omdat de inhoud niet eerlijk is, omdat ten eerste de vragen bij sommige video’s van AhlusSunnahHamza vals zijn en de vragen die daarin gesteld worden(sommige video’s) oneerlijk zijn en niets anders zijn dan lucht en geen feiten met duidelijke bewijzen.

Mijn doel is niet om me bezig te houden met deze broeder, want hij is voor mij en de meeste selefies walhamdoelilaah bekend als een fitna zaaier, die met de hizbis is en tegen de selefies. Ik wil het houden op zijn video’s, want als ik over andere praktijken van hem begin dan wordt het allemaal te lang, en dit is al genoeg voor ons om te weten wie hij is, en hoe hij is.

Ik vond van hem een video die wel heel algemeen was, en niet de titel verdient die hij hem heeft gegeven, Namelijk deze video:

De exclusiviteitsclaim: "Ik ben Salafi en jij niet!"‏ - Al-Mufti 'Abdul-'Azeez Aal ash-Shaykh
http://www.youtube.com/watch?v=OUpL4p0Zkv0

Het erge van alles vond ik deze beschrijving van deze hizbi:

Het komt helaas nog steeds voor onder sommigen die zichzelf onder de noemer "praktiserend" scharen, namelijk: het onderverdelen van mensen in categorieën, zelfprijzing en -verheffing, hoogheidswaanzin en sektarisch gedrag. Dit bekende probleem wordt hier voorgelegd aan Shaykh 'Abdul-'Azeez ibn 'Abdillaah Aal ash-Shaykh, de Mufti van het Koninkrijk van Saudi-Arabië. Het antwoord is duidelijk en ondubbelzinnig voor eenieder met een open verstand en zuiver hart.

Mijn eerste vraag voor hamza is, de woorden ik ben salafi en jij niet, waar komt dit voor, welke site of audio? En wie deze woorden uit is hij zelf een selefie zo ja dan heeft hij het recht om zichzelf selefie te noemen, wat daar is niets mis mee.

Het bewijs hiervoor zijn deze woorden van Shaych Imaam Al-Imaam Al-Allaamah Abdoel-Aziez ibn Baaz rahiemehoellaah toen hij gevraagd werd: ‘’Wat zegt u van iemand die zichzelf Selefie of Atherie noemt; prijst hij zichzelf aan?

De Shaych antwoordde:Als hij oprecht is in zijn uitspraak dat hij Atherie of Selefie is dan is daar niets is mee! Net zoals de Selef dat zeiden: hij is een Selefie, hij is een Atherie! Dit is een noodzakelijke aanprijzing, een verplichte aanprijzing!

Dus men mag zeggen ik ben selefie, indien hij ook echt een selefie is, als ik roep ik ben selefie terwijl jij bewijzen hebt dat ik geen selefie ben omdat ik een fundament tegenga dan geef ik je gelijk.

En zo is het ook met het zeggen over een persoon hij is geen selefie, dit mag alleen gezegd worden indien men bewijs heeft dat een persoon geen selefie is. En duidelijk van hem is geworden dat hij geen selefie is en niet uitnodigt naar salafiyyah.

Lees hier meer over:
http://al-bidah.blogspot.com/2009/04...en-hizbie.html Wanneer is iemand een Hizbie?

Nu zal ik verder op ingaan betreft de video, ik zelf heb deze claim("Ik ben Salafi en jij niet!") als selefie zijnde nog nooit van een selefie gehoord dit uiten tegen een andere selefie, dat als eerste.

Daarna zeg ik, de zuster die deze vraag stelde, is duidelijk uit op het neerhalen van schaych rabie zonder bewijs, wat haar walhamdoelilah niet gelukt is. Want zulke vragen komen alleen voor van slechte mensen met slechte bedoelingen. Die geleerden opzoeken met de intentie datgene te horen wat hun hawa(begeerten) wilt horen!

Je kan altijd op twee manieren iets aankaarten, met bewijs of zonder bewijs. Zij stelde een vraag aan de mufti en de mufti hafiedehoellah antwoordde op haar vraag.

Dus gaan we eerst kijken naar haar vraag.

Kort gezegd omschrijft zij een groepje uit Koeweit die salafiyyah voor zichzelf claimen.

Ten eerste wie zegt dat deze groepje wel degelijk bestaat? Zo ja bewijs het dan maar? Waar kunnen we hun vinden, hebben ze een website waarin ze zulke uitspraken claimen die niet gepast is? Heeft deze zuster dit gehoord via via of volgt ze qila wa qal? Of heeft zij een boek van hun? Of een audio?

Nee ze heeft geen enkel harde bewijs over deze groepje die zij ons kan aantonen, dat als eerste.

Ten tweede: het vreemde aan haar vraag is dat zij zelf beweert een exacte dezelfde vraag eerder te hebben gehoord die reeds gesteld werd vanuit Irak….dan zeg ik als al reeds die vraag gesteld is uit irak, waarom kom je dan opnieuw die vraag stellen? Was het antwoord niet duidelijk voor jou…blijkbaar komt ze een open verstand en zuiver hart tekort.

Heeft jou hart er niet genoeg mee met het antwoord van de vorige keer? Of wil je perse iets anders horen van de schaych?

Ik heb namelijk een video waarin een geleerde vanuit Irak werd gebeld met een soortgelijke vraag, alleen heeft deze grote geleerde anders geantwoord dan iedereen zou verwachten namelijk:
http://www.youtube.com/watch?v=wfUdZ-VuIC4

Hierin verdedigt hij schaych rabie al-Madkhali hafiedehoelah, natuurlijk zal hamza ibn abee musa dit nooit van ze leven vertealen, dat terzijde over deze hizbi.

Daarna zegt deze zuster over die zogenaamde groepje uit Koeweit….Wie ons niet volgt, is geen selefie.


Dit soort leugens, die niet bevestigt zijn in de boeken van selefies, of audios. Dus nooit bewezen zijn, behalve dat we dit aanhoren van zulke anti selefie personen zoals deze zuster.

Misschien kunnen jullie hem nog deze persoon van moskee soennah; Abu Ubeydillaah Ilias al-Youssoufi de moeta'assib, de saahib fitnah wa tahazzoeb, de 'Ar'oorie, de fattaan, de maakir: die weerlegt is door Shaykh Khaalid ar-Raddaadi die een blog beheerde genaamd alwasatiyah.blogspot die vol zat met zulke soort filmpjes en ook veel van hamza ibn abee musa, dit omdat zij beide dezelfde manhadj hebben, en dezelfde strijd voeren tegen de selefies met dezelfde wapens.

Er is reeds een weerlegging geschreven over zijn leugens richting de selefies, waarna deze man moge allaah hem leiden zijn blog heeft gesloten.

Lees het hier:
http://tamyee.blogspot.com/2010/07/d...n-vandaag.html

Hierin staan zulke zielige valse uitspraken die niet terug te vinden zijn bij de selefies, behalve dan wat deze soort hizbis zelf verspreiden, iedereen kan heel simpel slechte eigenschappen verzinnen en toeschrijven naar iemand of een groepje. Maar het moeilijke blijft voor velen, om dit ook te bewijzen(kunnen aantonen).

Oke we zeggen deze groepje uit Koeweit bestaat echt…wat heeft schaych rabie hafiedehoellaah met hen te maken, dat jij deze geleerde durft aan te halen? Zijn dat zijn studenten, of heb je bewijs dat schaych rabie iets met hen te maken heeft? Zo blijven velen vragen nog steeds voor ons onbeantwoord. Maar na al die dingen die ik heb aangehaald kan men zien dat deze zuster uit was op fitna die haar niet is gelukt.

Het erge wat ik dan vind, is dan mensen zulke fitna filmpjes vertalen, en denken dat zij de weg van de selef volgen zoals de
de werkwijze van misleider AhlusSunnahHamza

Lees hier meer over: http://tamyee.blogspot.com/2011/04/d...ers-zoals.html

En nog iets mocht deze groepje echt bestaan, waar we niets van af weten behalve via deze zuster die zonder bron aankomt….dan blijft het nog steeds dat het maar een deel van de selefies zo zijn en niet allemaal. Wat heb ik als selefiezijnde uit Nederland te maken met deze groepje? Dus waarom vertaal je dit?

Lees hier een verduidelijking over zulke mensen als deze zuster die altijd uit zijn om zonder kennis en bewijzen de selefies zwart wensen te maken en over 1 kam scheren:
http://selefiemedia.blogspot.com/201...chtigheid.html

De mufti hafiedehoellaah beantwoord deze valse vraag heel mooie, en ik zal enkele citaten aanhalen.


Hij antwoorde namelijk met; Echter, de zaken berusten op feiten.[einde citaat]

En ik zeg, dit klopt, we kijken niet alleen maar naar mensen die wat claimen maar ook naar de feiten m.a.w. de daden. Hierover zei schaych saalih al fawzaan hafiedehoellaah iets heel prachtigs namelijk:

Shaych Saalih al-Fawzaan werd gevraagd: Wanneer iemand zichzelf een Selefie noemt heeft hij zich dan afgesplitst in een Hizb?

Waarop hij antwoordde: Men doet niets verkeerd wanneer men zichzelf met Selefiejah associeert, mits dit de waarheid is. Echter, als dit niet meer dan een claim is, dan is het niet toegestaan zichzelf met de titel Selefiejah te bestempelen terwijl men op een andere Manhadj zit dan die van de Selef. (Al-Ajwibah al-Mufidah p.16)

Dit is dezelfde antwoord als die van de mufit toen hij zei:

Echter, de zaken berusten op feiten.

En dit is ook dezelfde antwoord als van Shaych Imaam Al-Imaam Al-Allaamah Abdoel-Aziez ibn Baaz rahiemehoellaah toen hij gevraagd werd: ‘’Wat zegt u van iemand die zichzelf Selefie of Atherie noemt; prijst hij zichzelf aan?

De Shaych antwoordde: ‘Als hij oprecht is in zijn uitspraak dat hij Atherie of Selefie is dan is daar niets is mee! Net zoals de Selef dat zeiden: hij is een Selefie, hij is een Atherie! Dit is een noodzakelijke aanprijzing, een verplichte aanprijzing!

Hier zegt ibn Baaz rahiemehoellaah dat het wel toegestaan is op voorwaarde dat je oprecht bent in je uitspraak, wat betekent je bent daadwerkelijk een selefie. En verderop zegt ibn Baaz rahiemehoellaah dat de Salaf ook zeiden hij is een Selefie, hij is een Atherie. Dus indien je de Salaf volgt dan volg je hen ook in deze omgangvorm.

Verder zegt de muftie hafiedehoellaah:

De ware salafiyyah zijn degenen die (1) het boek van Allaah en (2) de Sunnah van Zijn profeet sallaah allaahoe alayhi wasalaam volgen en (3) zich bevinden op datgene waar de voorgangers van deze Ummah, onder de Metgezellen en degenen die op de beste manier hebben opgevolgd, zich op bevonden. [einde citaat]

Ik zeg dit is waar, en wat de mufti hafiedehoellaah hier zei, komt ook overeen met de uitspraken van de andere geleerden waaronder Shaykh al-Albaani rahiemehoellaah toen hij zei:

Daarom is onze oproep gebaseerd op 3 pilaren - op de (1) Qor’aan, de (2) Soennah en (3) het volgen van de Salaf as-Saalih (vrome voorgangers).[einde citaat]

bron:
http://haadhi-hiya-selefiyyah.blogsp...organgers.html

Deze woorden komen overeen met de woorden van de mufti walhamdoelilah, wie dus zich vasthoudt aan deze drie pilaren is een selefie en wie hiernaar uitnodigt is een duidelijke selefie. En wie dus de 3e pilaar(het begrip van de salaf) verwerpt is geen selefie, maar iemand die zijn begeerten volgt.

Het bewijs hiervoor is deze uitspraak van schaych al baanie rahiemehoellaah:

Dus wie beweert dat hij de Qor’aan en de Soennah volgt en hij volgt niet de Salaf as-Saalih, en hij drukt zowel in woorden als daden uit: 'Zij (de Metgezellen) zijn mannen en wij zijn ook mannen (in de zin van gelijk aan elkaar zijn), dan is deze persoon misleid en in dwaling. Waarom? Omdat hij niet de tekst(en) heeft geaccepteerd die we jou zojuist verhaalt hebben. Volgde hij de Weg van de gelovigen? Nee. Volgde hij de Metgezellen van de profeet vrede en zegeningen zij met hem? Nee. Wat volgde hij wel? Hij volgde zijn begeerten en hij volgde zijn intellect. Is iemands intellect onfeilbaar en vrij van fouten? Het antwoord is nee.[einde citaat]

Vervolgens beantwoordde de muftie hafidehoellaah met het volgende:

Dus het feit dat zij(een groepje uit Koeweit volgens de zuster) zeggen: Degene die onze weg en onze Manhadj niet volgt, is geen salafi.

Als dit komt omdat hij de waarheid(de weg van de salaf) niet volgt, dan klop het
.[einde citaat]

Hier zegt de mufti hafiedehoellaah, als het klopt dat een persoon niet de weg van de salaf(waarheid) volgt dan is die ene claim("Ik ben Salafi en jij niet!") toegestaan. Voorbeeld Mohammed volgt de weg van de salaf, en zayd niet, dan mag of kan Mohammed deze uitspraak uiten; "Ik ben Salafi en jij niet!" omdat hij zich op de waarheid bevindt en zayd niet.

En wie bepaalt dit, niet iedereen zelf, maar de feiten, de daden van een mens, hiervoor kunnen we weer de woorden van Shaych Saalih al-Fawzaan aanhalen:

Men doet niets verkeerd wanneer men zichzelf met Selefiejah associeert, mits dit de waarheid is. Echter, als dit niet meer dan een claim is, dan is het niet toegestaan zichzelf met de titel Selefiejah te bestempelen terwijl men op een andere Manhadj zit dan die van de Selef. (Al-Ajwibah al-Mufidah p.16)

Vervolgens zegt de mufti:

Maar als het daarentegen inhoudt dat hij deze manhadj en deze weg die zij geïnnoveerd hebben moet volgen, dan is dit niet de waarheid die geaccepteerd wordt.[einde citaat]

Dus als iemand een persoon dwingt om zijn weg te volgen terwijl zijn weg of manhadj niet overeenkomt met de weg van de salaf en dan roept:

‘’Wie ons niet volgt, is geen selefie.’’ Dan pas is er sprake van een claim die vals is en verworpen dient te worden, zoals we dit konden uithalen uit de woorden van Shaych Saalih al-Fawzaan.

Wij allen dienen de weg van de salaf te volgen, en niet personen, maar als een persoon op de weg van de salaf zit, dan zijn we met hem, zoals:
de Mufti Abdoel Aziez Aalesh-Shaych hafiedhehoellaah
{Shaych Saalih ibn Fauwzaan al-Fauwzaan hafiedhehoellaah
{Shaych ‘Abdoel-Mohsin al’Abbaad hafiedhehoellaah
{Shaych Rabie’ ibn Haadie al-Madchalie hafiedhehoellaah
{Shaych ‘Oebayd bin ‘Abdoellaah al-Djaaberie hafiedhehoellaah
{Shaych Saalih as-Soehaymie hafiedhehoellaah
{Shaych Saalih al-Lehidaan hafiedhehoellaah enz

En een persoon kan zeggen waarom noem je alleen deze geleerden op, dan zeggen we, wij hebben duidelijke bewijzen dat deze grote geleerden op de weg van de salaf zitten en ernaar uitnodigen, lees hun boeken maar, en beluister hun lezingen dan zal men zelf dit daarin treffen, dat zij uitnodigen naar de weg van de salaf.

We nemen schaych rabie hafiedehoellah als voorbeeld, waarover vele geleerden hebben gesprokken waaronder de edele Shaych, Al-`Allamaah Al-Albaanie (rahiemoehoellaah), hij vermeldde dat Shaych Rabie` een van de uitnodigers was tot het boek (Qor’aan), de Soennah en hetgeen waar de Selefoes-Saalih zich aan vast hielden. En dat hij één van de oorlogvoerders is tegen degene die op het tegenovergestelde van deze methodologie zitten, en hij prees hem buitengewoon aan. Ook vermelde hij dat de werken van de Shaych heilzaam zijn, en dat hij zich niet kon herinneren te hebben gezien dat hij een fout heeft gemaakt, en dat de koers die hij beleidt in de methodologie van de Selef eenstemmig is met die van Shaych Al-Albaanie zelf. Ook vermelde hij dat Shaych Rabie` erg sterk is in zijn kennis.

Bron:
http://tamyee.blogspot.com/2010/07/h...bee-en-de.html

Vervolgens zegt de moefti hafiedehoellah:
De zaken worden aangenomen op basis van feiten. Wat betreft de claims en jezelf toeschrijven tot een bepaalde groep dit allemaal verwezenlijkt niets.[einde citaat]

Allaahoe akbar wat zijn dit voor krachtige woorden,

‘’ De zaken worden aangenomen op basis van feiten’’

waar zijn de feiten van deze zuster over die zogenaamde groepje selefies in Koeweit? Waar zijn die dan, dat heeft ze niet kunnen delen met ons dus niets wordt van haar aangenomen.

Daarom antwoordde de moefti ook met:

Dus het feit dat zij(een groepje uit Koeweit volgens de zuster) zeggen: Degene die onze weg en onze Manhadj niet volgt, is geen salafi.

Als dit komt omdat hij de waarheid(de weg van de salaf) niet volgt, dan klop het.

Maar als het daarentegen inhoudt dat hij deze manhadj en deze weg die zij geïnnoveerd hebben moet volgen, dan is dit niet de waarheid die geaccepteerd wordt
.[einde citaat]

Wat we hier vinden, is dat de schaych niet bevestigt of op de hoogte is van een groepje selefies die zo is uit Koeweit, want anders zei hij, Dit komt voort uit een groepje die ik ken, of deze groepje moet allah vrezen.

Nee de moefti begint met het zeggen van ‘als’, en men gebruikt deze woord vaak, in het geval bij een vergelijking tussen twee dingen. En de schaych omschreef deze groepje niet met het eerst en ook niet met het tweede, hij zei alleen als zei zo en zo zijn dan klopt het en als zij zo en zo zijn dan is dit niet de waarheid die geaccepteerd wordt.

Wat blijft er dan voor ons over en dat is de feiten, bestaan zij wel echt, en zitten zij wel zo in elkaar zoals deze zuster hen heeft omschreven. En is schaych rabie misschien zo of met hun?

En de vertaler hamza ibn abee musa moge allaah hem genezen van zijn ziekte namelijk, grote wrok/haat/vijandschap jegens selefies maakt de zaak alleen maar groter dan het is, durft nog in het begin van zijn video erbij te vermelden;

De exclusiviteitsclaim: ''Ik ben Salafi en jij niet!''

Deze hamza durft nog de titel van deze video zo te noem: De uitspraak : 'Ik ben salafi en jij niet!'‏ - Sheikh 'Abdul-'Aziz Aal ash-Shaykh, alsof de moeftie hier de selefies weerlegt.

En dit heeft ie vaker gedaan met zijn valse werkwijze om zodoende selefies zwart te maken, maar zelf denkt hij en beweert hij dat hij wel selefie is.

Bij allaah is een selefie zo, doet een selefie aan zulke parktijken of een selefie geleerde? Wie is nu werkelijk bezig met het zwart maken van selefies en bouwt dit niet op feiten maar op fabels en geruchten van onbekende mensen die ook zo ziek zijn als hij zelf?

Op z’n minst dienen zij deze aya in praktijk te brengen:

Brengt jullie bewijzen, indien jullie waarachtig zijn. Soerat an-Naml vers 64

Nee zij doen dit niet, omdat zij fitna wensen en gewoon ziek zijn en dan durft ie dit erbij te vermelden:...het antwoord is duidelijk en ondubbelzinnig voor eenieder met een open verstand en zuiver hart.

Na’am het antwoord is duidelijk, het mag gezegd worden mist die persoon selefie is en die andere een hizbi zoals jij!

Dit is hetzelfde als een moslim zegt; ik ben moslim en jij niet, tegen een kaafir.

Zie hier meer over dit soort hizbis en hun sluwe parktijken:
 

Misleidende vertalers - Abu Abdillaah Bouchta
http://www.youtube.com/watch?v=cdLzY...feature=relmfu

Ahlul-Ahwaa gebruiken onduidelijke/meerduidige bewijzen - Abu Abdillaah Bouchta
http://www.youtube.com/watch?v=R5TLxX4i3Xw

Weerlegging op recente verdraaiingen, fatwa-uitbuiters.
http://tamyee.blogspot.com/2011/02/w...raaiingen.html

De werkwijze van misleiders zoals AhlusSunnahHamza
http://tamyee.blogspot.com/2011/04/d...ers-zoals.html

Shaykh ar-Raddaadie over de fitnah van Abu Ubeydillaah al-Youssoufi
http://tamyee.blogspot.com/2010/09/s...itnah-van.html

Reacties:

0 reacties:

Een reactie posten