Shaykh ar-Raddaadie over de fitnah van Abu Ubeydillaah al-Youssoufi

Shaykh Khaalid ar-Raddaadie over de fitnah van de moeta'assib, de saahib fitnah wa tahazzoeb, de 'Ar'oorie, de fattaan, de maakir:

Abu Ubeydillaah Ilias al-Youssoufi

Tevens gaat de Shaykh in op drager van al-Qutbiyyah in Nederland, Ahmad Salaam en zijn leider, Adnaan 'Ar'oor, en de fitnah die ontstaan is als gevolg van de onterechte beschuldigingen en sluwe spelletjes van deze twee en hun groepering tegenover de Selefiyyeen in Nederland.

Een prachtige verduidelijking, voor een ieder die wil begrijpen hoe de kopstukken van fitnah te werk gaan in het verdraaien van de woorden van de geleerden, om vervolgens anderen te beschuldigen van verdraaiing.

Moge dit een verduidelijking zijn voor de broeders en zusters voor wie de zaak onduidelijk was, door de spelletjes van deze zogenaamde Abu Ubeydillaah al-Youssoufi en zijn team van selectieve bloggers, posters en vertalers.

Moge Allah onze harten behoeden voor al-hizbiyyah voor wie of wat dan ook en onze harten verenigen op de Kitaab en de Soennah volgens het begrip van de vrome voorgangers.

Shaykh Khaalid ar-Raddaadie is één van de erkende mashaayekh van Medinah en is hoogleraar aan de Islamitische Universiteit van Medinah. Moge Allah hem beschermen.


Reacties:

0 reacties:

Een reactie posten