De genezing van vandaag ...

Biesmiellah Walhamdoelielah wassalatoe wassalaam 'ala Rasoelielah waba'd,


Lees hier de Inleiding rad ala Tamyee.

Ik las in de weblog http://alwasatiyah.blogspot.com/2009/03/de-ziekte-van-vandaag.html een slechte artikel. En ik stond versteld hoe de beheerder van deze weblog slecht spreekt over as-Selefiyyah en over andere groepen zwijgt. Zij beschuldigen selefies voor roddelaars en dat de geleerden tegen de selefiejeugd waarschuwen, ze komen daar aan met bepaalde ‘geselecteerde fatwas’ die algemeen zijn en voor eenieder gelden.

Terwijl zij anderen willen gaan leren om te zwijgen over anderen en dat waarschuwen tot roddelen behoort, vergeten zij dat als zij tegen selefies waarschuwen, dat dit opeens niet meer tot roddelen behoort. Zo zien zij ook waarschuwen als tijdverspil, maar als zij zelf dat doen dan zien zij dat door de vingers.

We zullen nu een kijkje nemen op hun zelfgemaakte artikel waar zij andere proberen voor iets te waarschuwen waar zij zelf hard in zijn gevallen.

Ik wil beginnen met een fatwa van Shaych Rabie` bin Haadie al-Madchalie, waarin hij ons leert dat als het nodig is om te waarschuwen, dan dient dat ook gedaan te worden. En hij zegt hier ook over degenen die ons willen muilkorven;

.....die(zij de hizbies) niet willen dat je zegt: “Deze persoon is dwalend”, helemaal niets (over hen zeggen), en (dat je) alleen maar stil blijft! Dit is wat de mensen van Dwaling willen! Zij willen dat jij absoluut niet spreekt over de mensen van innovaties!

Bron:
Mag een student ook waarschuwen?

Dus wanneer je iemand wilt muilkorven, dan wil je dus die persoon het zwijgen op leggen, je wilt dus niet dat die persoon iets zegt. In het geval met deze moemayyie3ien, dan willen zij de selefies muilkorven, zij willen bij ons een muilkorf omdoen zodat wij zwijgen over de valsheid.

Lees dit:
Behoort het waarschuwen tegen groepen, stichtingen en personen tot roddelen?

Het gaat om een artikel genaamd: De ziekte van vandaag ...

Citaat:
Vandaag de dag zijn er mensen te vinden die zich ten onrechte beroepen op de Manhadj van de Salaf (vrome voorgangers) terwijl zij in werkelijkheid een gevaarlijke ideologie aan de man willen brengen. Zij hebben aan de voet gestaan van één van de meest verschrikkelijke bezoekingen die de Islamitische geschiedenis heeft gekend. Onder het mom van de Islam hebben zij de geleerden van de Islam en de uitnodigers ernaar bevochten en bestreden. Hun vocabulair bestaat enkel en alleen uit woorden als Mobtadic, Kaafir, Hizbie en ga zo maar door. Ten aanzien van deze mensen zegt de grote geleerde sheich Bakr aboe Zayd: “Het is voor het eerst dat deze splitsing zich voordoet in de gelederen van Ahloe As-Soennah. Naar ons weten is het voor het eerst dat er mensen zijn die zich toeschrijven aan Ahloe As-Soennah, maar zich tegelijkertijd inzetten om hen te bevechten en hun Dawah te dwarsbomen.” [Tasnief An-Naas Baina Adh-Dhani wal Yaqeen blz 39-40]
Ten eerste; indien wij weten, dat er afgedwaalde groeperingen en individuen zijn, zullen we ons dan stilhouden over hen en hun dwalingen? Zullen we ons hierover stilhouden en monddood toekijken hoe onze jongeren worden meegesleurd in de dwaling en vernietiging? Dienen we de waarheid dan niet kenbaar te maken d.m.v. over hen te spreken met bewijzen?

Ten tweede; indien het verboden is om te waarschuwen tegen ideologieën die tegenstrijdig zijn aan de weg van de Salaf, en degene die toch waarschuwen rodelaars zijn. Dan wil ik dat jullie oprecht zijn en omwille van Allaah nadenken over deze uitspraken van de Salaf:

Muhammad ibn Bindaar as-Sabbaak al-Djardjaanie rahiemehoellaah heeft gezegd: "Ik zei ook tegen Ahmed ibn Hanbal: "Werkelijk, het wordt moeilijk voor mij om te zeggen, "die en die is zwak" en "die en die is een leugenaar". Dus Ahmed zei: "Als jij nu stil blijft en ik blijf stil, wie zal dan de onwetende persoon gewaar maken van wat authentiek en wat defectief is?". [Taariech Dimashq 8/15]

Ibn al-Moebaarak rahiemehoellaah zei:
"Al-Mi'allaa ibn Hilaal is goed behalve als het over hadieth gaat, dan liegt hij." Dus iemand van de Soefies zei: "O Aboe 'Abdir-Rahmaan! Ben je aan het roddelen?" Waarop hij zei: " Wees stil! Als we dit niet duidelijk maken, hoe zal de waarheid dan worden onderscheidt van de valsheid." [Al-Kifaaiyah fie 'Ilmir-Riwaaiyah van al Chatieb al-Baghdaadie (92) en Sharh 'Ilal at-Tirmidhie van Ibn Redjeb (1/350)]

Verder hadden de Salaf ook opgedragen om het slechte te verbieden en deze duidelijk te maken aan de mensen, zodat zij zichzelf kunnen behoeden voor het kwaad.

Dus wie bezit nou een gevaarlijke ideologie? Wij die de manhadj van de Salaf volgen in de manier van het bestrijden van ahloel bidah, of toch jullie zelf, door te zwijgen (achterhouden) over de fouten van ahloel bidah? En waren de Salaf dan ook rodelaars volgens jullie omdat zij over Ahloel bidah van die tijd spraken? Nee, natuurlijk niet, en net zoals de Selefieyoen waarschuwden tegen afgedwaalde personen in hun tijd zo waarschuwen de Selefieyoen van deze tijd ook.

Het is onmogelijk dat de Salaf voor ons gaan waarschuwen, omdat zij eenmaal niet meer leven. Voorbeeld de sekte Ahamedieya beweging die niet aanwezig waren in de tijd van de Salaf maar wel in onze tijd. Mogen we dan ook niet tegen hun gaan waarschuwen omdat waarschuwen alleen voor de Salaf toegestaan is? Hoe wil je dan de mensen beschermen tegen hun dwaling of duidelijk maken dat Ahamedieya beweging niet van de islaam is?

http://www.youtube.com/watch?v=JPNtT...eature=related
Shaikh Saalih aal'Shaikh over het weerleggen

Ten derde: schaych Bakr aboe Zayd rahiemehoellaah heeft zelf vele personen weerlegd en vele boekwerken geschreven over ahloel bidah waarom verbergen jullie dit voor de rest, jullie laten alleen maar een kleine deel van hem zien.

En de woorden van schaych Bakr aboe Zayd over: Naar ons weten is het voor het eerst dat er mensen zijn die zich toeschrijven aan Ahloe As-Soennah, maar zich tegelijkertijd inzetten om hen te bevechten en hun Dawah te dwarsbomen.

Dit gaat over de buitensporige Manhadj van de Al-Haddaadiyah
-sekte, die al weerlegd zijn door vele selefie geleerden o.a. door Shaych Saalih Al-Fauwzaan (hafidhahoellaah), schaych Rabee’ ibn Haadie Al-Madchalie en andere geleerden.

Zie deze link:
al-haddaadiyah-sekte.

En dit is het probleem dat men geen onderscheidt maakt tussen selefies en Haddaadies, allebei beweren ze dat zij tot ahloel soennah behoren en roepen naar salafiyah. Het is bekend dat Haddaadies te snel weerleggen en zelfs valse stelregels hebben zoals wie een moebtadie3 niet weerlegt is zelf een moebtadie3, zij hebben zelfs schaych Rabee’ ibn Haadie Al-Madchalie aangevallen en vele andere geleerden. Daarop hebben vele geleerden deze sekte weerlegt waaronder schaych Bakr aboe Zayd rahiemehoellaah.

Een andere belangerijke punt hier is dat deze mensen toevallig een stukje pakken uit de boek van schaych Bakr aboe Zayd waar vele geleerden het met schaych Baker aboe Zayd er niet mee eens waren, waaronder schaych rabee.

En ik zal jullie een stukje laten zien waarin schaych rabee spreekt over deze boekje die de beheerder van al-wasatiyah heeft gebruikt, in de voetnoot kan je zien dat de beheerder van die qoutbie-blog die zich voordoet als een selefieblog. De titel erbij vermeld, waar hij de woorden heeft gepakt van schaych Baker aboe Zayd.

Schaych rabee zei in een artikel die door de broeders van selefienederland is vertaald en moge Allaah hen hiervoor belonen, hij zei;

En toen zijn boek(van schaych Baker aboe Zayd) verscheen, wat is de naam ervan? “tasnief an naas bayn ad dhanni wal yaqien(De kwalificatie van de mensen tussen twijfel en zekerheid), publiceerden de Hizbiyyien dit boek en waren zij er verheugd mee en zij verspreidde het tegen de mensen van Medinah.

Hier bedoeld schaych rabee de oelema van Medinah, deze geleerden staan bekend in het verdedigen van de soennah en manhadj selefie. Maar de mensen van valsheid gebruiken vaak algemene woorden (in dit geval van Shaych Bakr - rahiemahoellaah, eerder deed men dit al met de woorden van Ibn Baaz!) en pasten deze specifiek toe op de ‘Oellamaa van al Medinah! En daarom vroeg Shaykh Rabie’ aan Shaykh Bakr om dit te verduidelijken zodat de fitnah meteen zou stoppen. En zoals schaych rabee zei dat de Hizbiyyien dit boek publiceerden, dezelfde boek waar de beheerder van al-wasatiyah een aantal citaten uit heeft geplukt.

Ik(schaych rabee) belde hem(schaych Baker aboe Zayd) en zei: ‘O Shaych Bakr dit boek werd uitgebracht tegen ons.’ Hij zei: ‘Ik zweer bij Allaah dat ik het niet tegen jullie schreef. En jij, ik respecteer jou, ik zweer bij Allaah dat ik jou niet bedoelde.’ Ik zei tegen hem: ‘Bedoelde jij de Haddaadies?’ Hij zei tegen mij: ‘Ja.’ Hij zei dit tegen mij in zijn kantoor in Taa’ief.

Het is veelzeggend dat de Qoetbies deze risaalah (boekje) verspreiden tegen de ‘Oellamaa van al Medinah in een tijd waarin de fitnah van de Hadadiyyah groot was. Nergens wordt een persoon met naam genoemd door Shaych Bakr. Dus hoe durft de beheerder van al-wasatiyah dit te gebruiken tegen de selefies?

Het probleem hier is ook dat deze beheerders van deze blog vals zijn en oneerlijk doordat ze de oprechte selefies voor van alles en nog wat willen beschuldigen om zodoende hen zo zwart te maken dat niemand selefieyah wilt accepteren.

En waarom komen deze hizbies altijd met deze boek aan of de goudenbrief terwijl meerdere ‘Oellamaa en Mashaych aanmerkingen hadden op het boek van Shaych Bakr zoals Shaych Moqbil, Shaych Rabi’, Shaych ‘Abdesalaam as Soehaymie, Shaych Khaalid al Masrie, Shaych Zayd al Madkhalie en anderen.

Het boek staat qua inhoud ook haaks op andere zeer goede werken van Shaych Bakr - rahiemahoellaah - zoals: “Hadjr al Moebtadi’” en “Hoekm al Intiemaa” waarin hij zeer hard is tegen het toetreden tot sektes en tegen Ahl al Bid’ah.

Iets anders waar de hizbies vaak mee komen is de zogenaamde: “Gouden brief” of “Gouden advies”. Dit verspreidden de aanhangers van Qoetb met vreugde. Deze 4 pagina’s heeft Shaych Bakr nooit officieel zelf laten drukken en Shaych Bakr heeft gezegd dat hij hier geen toestemming voor gaf. Shaych Rabie’ heeft nadat hij geen antwoord op zijn verzoek gekregen heeft deze vier pagina’s wetenschappelijk weerlegd in een boek genaamd: “Al Had al-Faasil bayn al haqq wal baatil, hiwaar ma’a Abie Zayd.”

http://www.rabee.net/show_des.aspx?pid=1&id=2&gid=

Het is veelzeggend dat Shaych Bakr - rahiemahoellaah - vele ‘Oellamaa tegenging in deze kwestie waaronder Shaych al Fawzaan, Shaych al Ghoedayyaan, Shaych al Loehaydaan, Shaych Moqbil, Shaych al Albaanie, Shaych Ibn ‘Othaimin, Shaych ad Doewaish en anderen dan hen. Daarnaast zijn er meerdere boeken geschreven welke inhoudelijk de foute visie van Shaych Bakr laten zien in dit punt, moge Allaah hem genadig zijn.

Toch blijft schaych Bakr aboe Zayd onze selefie schaych, en nemen we datgene van hem over wat overeenkomt met de waarheid, en dat zijn der walhamdoelillaah veel, de meeste boeken van hem zijn goed, de meeste boeken van hem worden aangerade door de selefie geleerden behalve die ene boek die toevallig door deze beheerder wordt aangehaald.

De oprechte vraag is dan, waarom als jullie claimen van Ahloe Soennah te zijn, als jullie claimen op de weg te zijn van de geleerden zoals Bin Baaz, ‘Oethaymien, al-Albaanie, verspreiden jullie deze “Gouden Brief”, wie van de geleerden hebbben jullie dit geadviseerd? En waarom perse citaten aanhalen uit zijn boek tasnief an naas bayn ad dhanni wal yaqien waarin hij de haddaadies bedoelde en niet de selefies?

De lezer mag zelf bedenken wat de motieven zijn van deze mensen om zo te werk te gaan.

Citaat:
Iedere moslim dient goed te begrijpen dat het kwaadspreken over de geleerden, het niet in acht nemen van hun adviezen, het uiteenvallen in groeperingen en het niet gehoorzamen van de moslimleiders het begin is van iedere bezoeking, vernieling en kwaad. Allah, de Verhevene, zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):

“O jullie gelovigen, gehoorzaamt Allah en gehoorzaamt de Boodschapper en degenen onder jullie die met gezag bekleed zijn. Als jullie over iets van mening verschillen, legt het dan voor aan Allah en de Boodschapper, indien jullie in Allah en de Laatste Dag geloven. Dat is beter en een betere afsluiting.” (Soerat an-Nisaa’ : 59)
Met ''degenen onder jullie die met gezag bekleed zijn.'' worden bedoeld: de Oelema (geleerden) en de leiders (machthebbers). Dit Vers is tevens een bewijs dat we bij elk meningsverschil onze grote Oelema moeten raadplegen zoals bv.

{Mufti Abdoel Aziez Aalesh-Shaych hafiedhehoellaah
{Shaych Saalih ibn Fauwzaan al-Fauwzaan hafiedhehoellaah
{Shaych ‘Abdoel-Mohsin al’Abbaad hafiedhehoellaah
{Shaych Rabie’ ibn Haadie al-Madchalie hafiedhehoellaah
{Shaych ‘Oebayd bin ‘Abdoellaah al-Djaaberie hafiedhehoellaah
{Shaych Saalih as-Soehaymie hafiedhehoellaah
{Shaych Saalih al-Lehidaan hafiedhehoellaah enz.

Moge Allaah hen allen beschermen tegen al wat slecht is Amin. Want onze problemen zullen niet worden opgelost tot we weer oprecht terugkeren naar het naleven van de Koran en de Soennah! En wie kunnen de betekenissen van de koran en de Soennah beter aan ons uitleggen dan onze (overgebleven) grote Oelema?


Het slechte spreken over de geleerden en hen uitmaken van paleisgeleerden dit komt niet voor bij selefies, maar bij takfieris, zo ook de eigenschap van niet gehoorzamen van de moslimleiders is een eigenschap van takfiries, hier is weer sprake van valse beschuldigingen die onterecht naar de selefies wordt geschoven, terwijl zij(selefies) juist bekend staan in het gehoorzamen van de moslimleiders en terugkeren naar de oelema.

Want als we gaan kijken naar de sites van de selefies en hun boeken of bandjes dan staan die vol met artikelen over het gehoorzamen van de moslimleiders, beter gezegd er is in Nederland of buitenland niemand die meer aandacht schenkt betreft het gehoorzamen van de leiders en terugkeren naar de geleerden dan de selefies.

Nu betrapen we deze oplichters met twee valse beschuldigen eerste d.m.v. selefies te vergelijken met hadaddies tweede d.m.v. selefies met takfrieris te vergelijken, het vreemde is dat wij hen niet met bewijs zien komen, waar en in welke boek kunnen we deze beschuldigen terug vinden? Of in welke selefiesite?

Dit is niets anders dan een zelfgemaakte artikel met alleen maar slechte punten zonder bewijzen….iedereen kan dit samenstellen en wijzen naar een andere, maar dit is niet de weg van de Salaf….Shaych albaani zei over weerleggen; Weerleggingen moeten gebaseerd zijn op kennis.

En is deze zelfgemaakte artikel gebaseerd op kennis? oordeel zelf:

Citaat:
Zelfs de zaken waar er tussen de erkende geleerden een meningsverschil over bestaat, wensen zij af te stemmen op de mening van één enkele persoon..[Degene die er volgens hen een andere mening op na houdt, kan niet worden gerekend tot de methodologie van de Salaf.
Dit zeggen wij nooit. En het probleem is dat jullie vaag zijn en niet duidelijk laten zien waar jullie het over hebben. En wat voor verschil bedoel je Fiqh zaken of Aqiedah en manhadj zaken, Ahloes-Soennah wal-Djamaa'ah kennen geen meningsverschil in Aqieddah en manhdj. In fiqh zaken wel maar dat is algemeen bekend, zoals de madhaabs hierin verschillen.

En waarom spreek je algemeen en waarom kan je weer niet met bewijs komen of met een voorbeeld, dit is niets anders dan iets verzinnen over anderen en dan verspreiden.

Want als dit waar zou zijn over de selefies dan kon je dit ook daadwerkelijk bewijzen of niet? En als jij het beter weet waarom laat jij dan niet het goede voorbeeld zien, waarom adviseer je hen niet? Indien je hen had geadviseerd dan was dat veel beter geweest, maar door jou haat die jij niet onder bedwang kan houden, neem jij nu hier wraak waardoor jij hier nu zelf gevallen bent in iets waar jij anderen voor wilde gaan waarschuwen. Jou gullu in zwijgen over andermans fouten heeft geleid tot; zelf ook over andere spreken, indien je echt tegen dit soort gedrag was en oprecht was dan deed je het zelf ook niet.


Nu een vraag zeg eerlijk behoort deze actie van jou nou wel of niet tot Fitnah at Tabdie? Of is het zo, dat als een selefie wat zegt dan valt het wel onder Fitnah at Tabdie maar als een hizbi dezelfde daad uitvoert dan behoort het niet tot Fitnah at Tabdie.

En waarom als jij hier veel tijd en aandacht aanbesteed dan behoort het niet tot tijd verspillen maar als een selefie iets zegt, dan is het gelijk extremisme, gullu, sjidah tijdverspil enz.


Citaat:

Dit omdat zij niet over de nodige kennis beschikken aangaande de omgang met andere meningen.
Omgang met andere meningen, is bij ons bekend, indien een mening van iemand in overeenstemming is met het Boek en de Soennah wat is daar dan mis mee om die te respecteren en te aanvaarden? En indien een mening van iemand niet in overeenstemming is met het Boek en de Soennah, dan wordt ie verworpen zoals Imaam Maaliek rahiemehoellaa heeft gezegd:

Van iedereen van na de profeet, vrede en zegeningen zij met hem, zal zijn uitspraken worden geaccepteerd en worden verworpen - maar niet van de profeet, vrede en zegeningen zij met hem..

Hier is er weer sprake van onzin die de schrijver heel makkelijk verzint en naar de selefies verwijst.


Citaat:

In werkelijkheid kenmerkt de methodologie van de Salaf zich door vervolmaking op het gebied van overtuiging, jurisprudentie, omgangsvorm, aanbidding, gedrag, predikatie en de aandacht voor eenheid en samenhang. Geen van onze vrome voorgangers plachte iemand voor een ongelovige of innovator uit te maken zonder gegronde reden hiervoor te hebben.
De nobele Shaykh Al-‘Allaamah Saalih ibn Fawzaan ibn Abdillaah al-Fawzaan. zegt over de Fundamenten van Ahloes-Soennah wal-Djamaa'ah (Het derde fundament) En tot de fundamenten van Ahloes-Soennah wal-Djamaa'ah behoort dat zij geen enkele moslim tot ongelovige verklaren, behalve als hij een Naaqid van de Nawaaqid van de Islaam heeft begaan. Een Naaqid is datgene waar men zijn Islaam mee vernietigt.

Imaam Aboe Dj’afer At-Tahaawie zegt in zijn Aqiedah bij punt 57: Wij verklaren niemand van Ahloel-Qiblah (moslims) als ongelovige doordat hij (grote) zonden begaat, behalve wanneer hij het (doen van deze zonden) als toegestaan ziet!

En wij selefies zeggen ook het is niet toegestaan voor een moslim om de moslims tot ongelovigen te verklaren zonder bewijs. De profeet (moge Allaah’s vrede en zegeningen over hem dalen) heeft gezegd:


“Wanneer een moslim tegen zijn broeder: ‘o jij ongelovige’ zegt, dan is dit op één van hen van toepassing. Ofwel is het zoals hij zegt, ofwel keert dit tegen zich!”

Nu het bekend is dat de Salaf niet zo waren en dat de selefies ook niet zo zijn, kan men zich afvragen welke groep dan wel zo is. Antwoord op degene die snel mensen tot ongelovige verklaren zonder zich vast te houden aan de regels, en zij zeggen ook dat iedereen instaat is om takfier te verrichten terwijl wij selefie zeggen dat slechts de geleerden hiervoor bevoegd zijn. Deze zieke groep zijn de Chawaaridj en hun opvolgers in deze tijd At-Takfieriyyien zij houden zich niet aan deze regels en voorwaarden maar verklaren moslims als ongelovigen wanneer zij grote zonden begaan! Dus vergelijk ons (selefies) niet met hen. En degene die snel mensen tot innovator verklaren en zich ook niet vast houden aan de regels, zij zijn de haddadies en niet de selefies. Zij verklaren zelfs Selefie geleerden zoals Shaych Rabie’ ibn Haadie al-Madchalie hafiedhehoellaah en andere selefie geleerden tot innovator. Hoe kan je dan de selefies hiervoor beschuldigen terwijl zij van schaych rabie houden en hem volgen?

En het spreken over hizbies en moebtadi3ah met bewijs is toegestaan en zelfs verplicht zoals de geleerden waaronder Shaykh Fawzaan het zelf ook doet, maar het spreken zonder bewijs is verboden.

Wat we hier eigenlijk weer tegen komen is hetzelfde liedje, de selefies zwart maken voor hadaadies en takfiries, maar als we dit willen controleren of dit wel zeker bij selefies aanwezig is door te kijken wat in hun(selefies) boeken staat of in hun lessen dan vinden we niets terug.

Citaat:

Daarentegen doen deze mensen dit op basis van onwetendheid en valse verlangens. Zij hebben een eigen weg aangelegd om vervolgens te zeggen: “Wie deze weg niet volgt is dwalende!”
Indien wij selefies dit zeggen toon mij dit dan?

Waarom selefies zwart maken zonder bewijs…en wie is nu werkelijk bezig op basis van onwetendheid en valse verlangens. Oordeel zelf.


Wanneer is iemand een Hizbie?

Door Shaych Zaid bin Mohammed bin Haadie al-Madchalie

Vraag: Wanneer is iemand een Hizbie?

Antwoord: Deze vraag heeft een grote uitleg nodig, maar daar heb ik nu geen tijd voor. Desondanks zal ik je op een aantal zaken attenderen. De tekenen waarmee je een hizbie kunt onderscheiden (herkennen), of hij nou een leider of een blinde opvolger is, zijn de volgende:

1- Zijn associatie (lidmaatschap) met een bepaalde Djama'ah (groep) die een eigen manhadj heeft die tegenstrijdig is aan die van manhadj as-Selef, Ahloel-Hadieth wal-Ather. Zoals Djama'atoel-Ichwaan al-Moeslimien en haar aftakkingen (Qoetbies, Soeroeries, Takfieries, Tahrieries etc), Djama'atoet-Tabliegh en degenen die emotioneel verwant met hen zijn, en een ieder die 'zijn eigen' partij of groep op waarheid en valsheid verdedigt!

2- Zijn omgang en optrekken met één van de zojuist genoemde groepen, en andere (groepen) van de mensen van ontsporing in 'Aqiedah en handeling, of zij nou leiders, opvolgers of (degenen die) gevolgd worden zijn.

3- Zijn bekritisering van Ahloes-Soennah en het veranderen van zijn gezicht, wanneer hij hoort dat één van de hedendaagse hizbies, de bezitters van geheime organisaties en verborgen kliekjes, weerlegd worden.

4- Zijn schandalisering van de uitnodigers (doe'aat, geleerden) naar het vastklampen aan hetgeen Ahloel-Ather zich vasthouden betreffende het gehoorzamen van Allaah, Zijn Profeet en de moslim regeringsleiders die de weg van de Selef bewandelen.

5- Zijn bekritisering van het gezaghebbende bewind (de regering) en zijn tonen van liefde voor degene die hen schandaliseren in hun boeken, op hun bandjes en tijdens hun bijeenkomsten.

6- Zijn aanvallen van de geleerden, die niet (openlijk) rebelleren tegen de regeringsleiders wanneer deze fouten begaan, en hen voor hypocriet uitmaken. En ander van zulk soort bekritiseringen die alleen door mensen met zieke harten en kwaadaardige ideeën over de opvoedkundige geleerden uitgesproken worden.

7- Zijn (grote) liefde voor 'Anashied' en toneelspel en zijn felle verdediging hiervoor en voor degene die dit liefhebben. En dit soort (mensen) vind je veelal tussen de gelederen van al-Ichwaan al-Moeslimien, want dit is het plezier van hun leiders en van hun arme soldaten vanonder de voor de gek gehouden jeugdige mannen en vrouwen. Moge Allaah hen allen doen terugkeren naar de openlijke waarheid!

Bron: Al-`Iqd al-Moenaddad al-Jadied fiel-Iejaabah 'ala Masaa`il fiel-Fiqh wal-Manaahidj wat-Tauwhied blz. 43-44 gedrukt door Daar al-Minhaadj.


In elke tijd komen er nieuwe sektes bij, en Ahloels-Soennah wal Djama’ah zij zetten niet zomaar iedereen in deze manhdj, zij zeggen niet over mensen die de koran en de soennah zijn tegengegaan en bidah of shrik bezitten jij behoort tot ahloel-soennah zo zetten ze ook niet zomaar mensen uit deze manhdj die hierop horen (zij die zich vasthouden aan de koran en de soennah).

En zoals zij Ahloels-Soennah wal Djama’ah vroeger te werk gingen zo gaan de Ahloels-Soennah wal Djama’ah van deze tijd ook te werk en dat is, elke nieuwe sekte of ideologie die te voorschijn komt. En de koran en soennah volgens het begrip van de Salaf tegengaat. Dan laten ze zien dat dit fout is waarmee ze gekomen zijn en als het een zonde is dan maken ze duidelijk dat het een zonde is en als het een bidah is dan maken ze het duidelijk dat het een bidah is.

Sommige mensen willen dat we alleen over de vroegere sektes spreken en over de nieuwe sektes van deze tijd moet je stil zijn, je mag waarschuwen tegen Al-Qaderiyah, Al-Djamiyah, Al-Ashaa’riah, Al-M’otazilah, Al-Moerdjiyah en raafidah enz. maar niet tegen de sektes van deze tijd zoals Soeroerisme, Qoetbiejah, Djamaat at-Tabliegh, Hizb at-Tahrier, al-Ichwaan al-Moslimoen enz. Wie heeft dit gezegd? Welke geleerde?

De Profeet heeft ons 1430 jaar geleden al ingelicht over dat deze natie zich zal opsplitsen. Authentieke hadith op gezag van Anas ibn Maalik de profeet (Moge Allaah's Zegeningen en Vrede met hem zijn) zei:

‘’Voorwaar, de mensen van het Boek vóór jullie zijn opgesplitst in tweeënzeventig groepen, en deze natie (moslims) zal zich opsplitsen in drieënzeventig groepen: tweeënzeventig groepen zullen naar het Vuur gaan, en een gaat er naar het Paradijs, en zij zijn Al-Djama’ah!
(overgeleverd door Aboe dawoed)

Als we gaan kijken, in elke tijd die gekomen is dan zien we dat de mensen van Ahloels-Soennah wal Djama’ah altijd hebben gepraat en gewaarschuwd tegen de dwalende groepen, kijk maar er zijn genoeg boeken geschreven, tegenwoordig ook bandjes met waarschuwingen tegen de dwaling waarom? Om de valsheid van de Waarheid te onderscheiden.

De eerste moslims beleden allen de Islaam op de juiste manier en er was dus geen aanleiding om henzelf te onderscheiden door het woord Selef of Selefyien te gebruiken, omdat zij dit vanuit hun natuurlijke geaardheid al nastreefden. Maar later zijn pas nieuwe sektes gekomen waarop de metgezellen en de Salaf tegen hen waarschuwde, hierover zijn ook vele boeken geschreven, waarom heeft Shaych Ibn Taymiyyah rahiemehoellaah zoveel boeken over Aqiedah en manhadj geschreven en dat deed ook Shaych Mohammed ibn Abdoel Wahhaab ook. Hun boeken zijn nu bekend door hun boeken weten wij wat bij de waarheid hoort en wat er niet bij hoort.

Want zij kenden de juiste Aqiedah al, alleen hebben zij deze boeken geschreven voor ons om niet in de dwaling te vallen zo hebben zij elke bidah vernietigt met de soennah.

De eerste groep die te voorschijn kwam was
al-chawaaridj wat deden de sahaabah, zeiden zij o zij bidden het zijn moslims net als wij, dus eenheid en geen verdeeldheid, Nee dat deden ze niet integendeel ze gingen waarschuwen tegen deze dwaling. En maakte duidelijk dat zij niet op de rechte weg zaten.

Sommige sektes waren niet aanwezig in de tijd van de sahaabah, maar wel aanwezig in de tijd van de Taabi’ain (de opvolgers),

En de sektes die in de tijd van de Taabi’ain (de opvolgers) te voorschijn kwamen, en niet aanwezig waren in de tijd van de Sahaabah. Zij (de Taabi’ain) zeiden niet van, we gaan niet over hen praten omdat de Sahaabah niet over hen hebben gepraat, natuurlijk konden de Sahaabah niet over hen praten omdat zij (de nieuwe sektes) toen nog niet aanwezig waren. En pas later zijn gekomen. Maar de Taabi’ain (de opvolgers) gingen toch tegen hen waarschuwen. En maakte duidelijk dat zij (ahloel bidah) niet op de waarheid waren.

In de tijd van schaych Ibn Taymiyyah rahiemehoellaah kwamen de
soefies te voorschijn wat deed Ibn Taymiyyah? Hij maakte bekend wat de soennah was en maakte ook bekend dat zij de soefies dwalend waren, hij zei niet nee de sahaabah hebben niet over hen gesprokken dus ik ben ook stil, nee hij deed dawah naar de soennah, en vocht voor de waarheid (soennah) tegen de valsheid (bidah).

Zo waren en zijn de selefie geleerden van deze tijd ook zoals Saalih ibn Fauwzaan, Shaych Rabie’, Shaykh al-Albaanie, Saalih Ibn 'Othaymien, schaych Amaan al-Djaamie, Taqie-oed-Dien al-Hilaalie, en al-‘Allaamah bin Baaz.

Die hebben ook gesprokken over Qoetbiejah, Djamaat at-Tabliegh, Hizb at-Tahrier, al-Ichwaan al-Moslimoen enz.

Wie de rechte weg niet volgt is zeker dwalend, wie een andere weg volgt dan die van de gelovigen is zeker dwalend, wie de koran en de soennah niet volgt volgens het begrip van de salaf is dwalend waar geen twijfel over is. Dit bepalen wij niet, selefies kiezen niet uit wie wel of geen selefie is, maar de duidelijke stelregels maken dat uit zoals vasthouden aan de soennah en elke bidah verlaten.

de selefie methodiek. lees dit eens.

Ik zal met een stukje komen van Shaych al-Albaani rahiemehoellaah, genaamd 'Dit is onze roeping'.

Zo zegt Allaah 'azza wa djall in de Qor-aan:
'En wie de boodschapper tegenwerkt nadat de Leiding hem duidelijk geworden is en hij (toch) een andere weg dan die van de gelovigen volgt, dan zullen Wij hem daar laten gaan waarheen hij zich heeft afgekeerd; Wij zullen hem de hel binnen leiden en dat is pas een slechte bestemming!' Soera an-Nisaa-e [4:115]

'En hij (toch) een andere weg dan die van de gelovigen volgt'
- Onze Heer is niet gestopt na deze ayah, en al zou Hij dat gedaan hebben, dan nog zou de ayah correct en waar zijn. Hij heeft niet gezegd:

'En wie de boodschapper tegenwerkt nadat de Leiding hem duidelijk geworden is, dan zullen Wij hem daar laten gaan waarheen hij zich heeft afgekeerd en Wij zullen hem de hel binnen leiden en dat is pas een slechte bestemming!'


Hiervoor in de plaats, dankzij Zijn oneindige wijsheid, heeft Hij erbij gevoegd:
'En hij (toch) een andere weg dan die van de gelovigen volgt' - en dit is waar we ons nu op richten ter verduidelijking.

'En wie de boodschapper tegenwerkt nadat de Leiding hem duidelijk geworden is en hij (toch) een andere weg dan die van de gelovigen volgt, dan zullen Wij hem daar laten gaan waarheen hij zich heeft afgekeerd; Wij zullen hem de hel binnen leiden en dat is pas een slechte bestemming!' Soera an-Nisaa-e [4:115]

Ik hoop dat deze ayah stevig onderlegd raakt in jullie gedachten en in jullie harten en ik hoop dat jullie het niet vergeten, want het is de waarheid. En door deze ayah zul je gered worden van afwijking door naar rechts of naar links te drijven - al is het maar in één aspect of bepaalde zaak - van het (ver)vallen in één van de sekten die niet gered zijn of één van de dwalende sekten. Dit is omdat de profeet vrede en zegeningen zij met hem heeft gezegd, in de welbekende hadieth, welke ik zal verkorten om het relevante gedeelte in onze discussie te betrekken:

"En mijn ummah (gemeenschap) zal zich opsplitsen in 73 sekten - allen zullen zij in de Hel zijn, behalve één." Zij zeiden: 'Welke is het, O Boodschapper van Allaah?' Hij zei: "Het is de Djama’ah."

De Djama’ah hier, is de "Weg van de gelovigen." Dus de hadieth - als het geen directe overlevering is van Allaah in het hart van de profeet vrede en zegeningen zij met hem - zal dan ontleend moeten zijn van de hiervoor genoemde ayah: 'En hij (toch) een andere weg dan die van de gelovigen volgt.'. Dus als een persoon die 'de boodschapper tegenwerkt' en die '(toch) een andere weg dan die van de gelovigen volgt' wordt bedreigd met het Hellevuur, dan is het omgekeerde ook correct. Dus wie wél de 'weg van de gelovigen' volgt, aan hem is het Paradijs beloofd, en hier is geen twijfel over. Dus toen de Boodschapper van Allaah vrede en zegeningen zij met hem antwoord gaf op de vraag over welke groep de groep zou zijn die gered zou blijven, zei hij: "De Jamaa'ah."
Dus de Djama’ah refereert naar de groep van Moslims. Dan is er in een andere overlevering van deze hadieth (het volgende) verklaard, welke dit begrip (de Djama’ah) ondersteunt en er in feite zelfs meer helderheid en begrip aan toevoegt.

De profeet vrede en zegeningen zij met hem heeft gezegd:
"Het is dat, waar ik en mijn metgezellen aan vasthouden."

Dus 'mijn Metgezellen' is wat wordt bedoeld met de 'Weg van de gelovigen'. Dus toen ibn al-Qayyim de metgezellen noemde in zijn gedicht, welke we eerder hebben genoemd, heeft hij het begrip (over)genomen van de hiervoor genoemde ayah en deze hadieth. En er is ook de welbekende hadieth van al-'Irbaad ibn Saariyah Allaah's welbehagen zij met hem die ik wederom zal inkorten om alleen het gedeelte te noemen dat relevant is voor onze discussie, zodat we genoeg tijd hebben om straks vragen te stellen. Dus hij vrede en zegeningen zij met hem heeft gezegd:

"Dus houdt vast aan mijn Soennah en de Soennah van de rechtgeleiden Khaliefa's na mij."


Hier vinden we dus hetzelfde voorbeeld als de hadieth die we voor deze genoemd hebben, en ook de vorige ayah. De profeet vrede en zegeningen zij met hem zei niet alleen 'Houd je vast aan mijn Soennah', maar hij heeft zijn Soennah, verbonden aan die van de rechtgeleiden Khaliefa's. Dus hier zeggen we, vooral in deze tijden waarin we veel conflicterende zienswijzen, en ideologieën en maadhaahib (scholen van gedachten) vinden en waarin er veel partijen en groepen zijn, zodanig dat veel moslimjongeren zijn begonnen in verwarring te leven, niet wetende tot welke groep ze zichzelf moeten rekenen. Dus hier hebben we het antwoord gekregen uit de zojuist genoemde ayah en de 2 ahadeeth. [Het antwoord is:] Volg de weg van de gelovigen! - De weg van de gelovigen van deze tijd? Het antwoord is nee, we bedoelen de Gelovigen uit het verleden - het eerste tijdperk, het tijdperk van de Metgezellen - de Salaf as-Saalih (vrome voorgangers). Zij zijn de mensen die we als voorbeeld zouden moeten nemen en degenen [laten zijn] die we volgen. Er is absoluut niemand op het gehele aardoppervlak gelijk aan hen. Daarom is onze oproep gebaseerd op 3 pilaren - op de (1) Qor-aan, de (2) Soennah en (3) het volgen van de Salaf as-Saalih (vrome voorgangers).

Dus wie beweert dat hij de Qor-aan en de Soennah volgt en hij volgt niet de Salaf as-Saalih, en hij drukt zowel in woorden als daden uit: 'Zij (de Metgezellen) zijn mannen en wij zijn ook mannen (in de zin van gelijk aan elkaar zijn), dan is deze persoon misleid en in dwaling. Waarom? Omdat hij niet de tekst(en) heeft geaccepteerd die we jou zojuist verhaalt hebben. Volgde hij de Weg van de gelovigen? Nee. Volgde hij de Metgezellen van de profeet vrede en zegeningen zij met hem? Nee. Wat volgde hij wel? Hij volgde zijn begeerten en hij volgde zijn intellect. Is iemands intellect onfeilbaar en vrij van fouten? Het antwoord is nee. Dus hij verkeert dan in duidelijke dwaling. Ik geloof dat de reden voor de vele geërfde verschillen, gevonden in de welbekende sekten van het verleden, en de verschillen die vandaag de dag naar voren zijn gekomen, te wijten zijn aan het gebrek aan het terugkeren naar de derde bron, welke de Salaf as-Saalih is.

Dus iedereen beweert de Qor-aan en de Soennah te volgen, en hoe vaak hebben we dit soort dingen wel niet gehoord van de jeugd die in een verwarde staat verkeren als zij zeggen:

"Ya akhee, deze mensen beweren de Qor-aan en de Soennah te volgen en deze mensen beweren de Qor-aan en de Soennah te volgen". Dus wat is het duidelijke en beslissende onderscheid? Het is de Qor-aan en de Soennah en de methodologie van de Salaf as-Saalih. Dus wie de Qor-aan en de Soennah volgt zonder de Salaf as-Saalih te volgen, heeft in feite niet de Qor-aan en de Soennah gevolgd, eerder heeft hij alleen zijn intellect gevolgd al dan niet zijn begeerte.
Citaat:
De methodologie van de Salaf is er één die gestoeld is op kennis en praktiseren. Kennis eerst en daarna praktisatie. Het ten onrechte beweren deel uit te maken van deze gezegende methodologie zal een persoon niets opleveren!
Iemaam al Boechaarie rahiemehoellaah heeft ook gezegd: Hoofdstuk (zoek) kennis vóór dat je spreekt en handelt, want de Meest Verhevene Zegt: Weet dat Hij la ilaaha illa Allaah is (niets of niemand heeft het recht om aanbeden te worden dan Allaah).... Hij begon dus éérst met (de aansporing van het zoeken naar) kennis, vóór (dat hij de opdracht gaf tot) de uitspraak en handeling. 'Een mens moet dus eerst zijn geloof goed bestuderen, en daarna (pas) handelen (naar wat hij weet) met kennis! Allaah Weet beter...

Weet dat het woord selefie een verwijzing is naar het volgen van de vrome voorgangers, in Aqiedah, manhadj en achlaaq en handelingen etc. En indien je de Salaf volgt dan mag jezelf Selefie noemen en indien je op Qutbiya zit of soefiya of een andere weg dan is het voor jou verboden om de naam selefie te dragen. Omdat het zeggen van ik ben een Selefie terwijl je een qutbie bent jou dit zeker niets zal opleveren, helaas wordt dit vandaag de dag wel gedaan door mensen van moskee soennah en moskee tawhied, zij worden door de media gezien als salafisten terwijl zij geen salafisten zijn,

De manhadj van de Salaf is zeker gestoeld op kennis en praktiseren. Waarom zien we dit niet bij jullie terug, keer op keer komen met een slechte eigenschap en naar de selefies wijzen zonder een bron erbij te vermelden waar men dit terug kan vinden, is dit de kennis die jullie hebben verworven en praktiseren?


Citaat:

Vaak verschuilen deze mensen zich achter leuzen als: “Wij zijn Salafiyoen”, “Ik ben Salafi” of “ik ben Athari”, maar spijtig genoeg hebben zij niets van doen met deze termen. Het zijn slechts leuzen zonder inhoud.
Nu geef je toe om wat voor jongeren het gaat, selefies. Ik zeg natuurlijk noemen wij ons selefie waar niets mis mee is…maar dat je durft te zeggen: Het zijn slechts leuzen zonder inhoud. Hierop wil ik ingaan en ik zal wat dingen hierover plaatsen zodat iedereen weet wat selefie nou werkelijk betekent.

Shaych Al-Imaam Al-Allaamah Saalih Al-Fawzaan werd gevraagd; Is het Hizbiyah (groepsvorming) wanneer een persoon zichzelf selefie noemt? Hij antwoordde:

Wanneer iemand zich Selefie noemt is daar niets mis mee zolang dat dan ook werkelijk zo is! Maar wanneer het alleen maar een verkondiging is terwijl hij in werkelijkheid niet op manhadj As-Selef zit dan is het niet toegestaan voor hem om zichzelf Selefie te noemen!

Dus zolang iemand selefie roept en zich vasthoudt aan deze manahdj dan is daar niets mis mee, maar als iemand zegt dat wij selefies niet op manhadj As-Selef zitten dan moet dit bewezen worden want men mag niet zomaar wat zeggen zonder bewijs over andere zoals de schrijver dit hier heeft gedaan, moge Allaah hem leiden.


Wat houdt Selefieyyah in?

het Permanente Comité voor Islaamitisch Onderzoek en Fatawa

Vraag: Wat houdt Selefieyyah in en wat is jullie mening daarover?

Antwoord: As-Selefieyyah is een verwijzing naar de Voorgangers. De Voorgangers zijn de metgezellen van de Boodschapper van Allaah (Moge Allaah's Zegeningen en Vrede met hem zijn) en de iemaam's van leiding van de mensen uit de eerste drie eeuwen ( Radia Allaahoe 'anhoem), diegenen waarover de Boodschapper van Allaah (Moge Allaah's Zegeningen en Vrede met hem zijn) met het goede heeft getuigt in zijn uitspraak:

"De beste mensen zijn degenen van mijn generatie, dan degenen die na hen komen, dan degenen die na hen komen dan zullen er mensen komen wiens getuigenis voorrang zal geven aan hun eed en hun eed voorrang zal geven aan hun getuigenis."
overgeleverd door Iemaam Ahmed in zijn Moesnad en Boechaarie en Muslim.

En "de Selefies" is het meervoud van "Selefie" en dit verwijst naar de Voorgangers. En haar betekenis is reeds voorgegaan. Zij zijn diegenen die de methodiek van de Voorgangers bewandelen, door het Boek en de Soennah te volgen en ernaar uit te nodigen en ernaar te handelen. En daarmee zijn zij Ahloes-Soennah wal Djamaâah!

Wa Billaahi Tawfieq,

Vrede en zegeningen zij met onze Profeet Mohammed en zijn familie

Bron: Fatwa het Permanente Comité voor Islaamitisch Onderzoek en Fataawa, fatwa nr: (165/1) (1361)
Shaych ˜Abd al Azeez Ibn Baaz
Shaych ˜Abd ar-Razzaaq Ibn Afiefie
Shaych ˜Abd Allaah ibn Quâood
Shaych ˜Abd Allaah Ibn Ghudayyaan

De Selefie methodiek

Een groep geleerden

Terugkeren naar (de leringen van) de heilige Koran en de authentieke Profetische Soennah door deze te begrijpen op de manier waarop de Selefoes-Saalih[1] (moge Allaahs Welbehagen met hen zijn) dat hebben gedaan. Door o.a. de hiervolgende uitspraken van Allaah Taala in praktijk te brengen:

((En wie de Boodschapper tegenwerkt nadat de Leiding hem duidelijk is geworden en een andere weg volgt dan die van de gelovigen, Wij laten hem (gaan naar) waarheen hij zich afgekeerd heeft en Wij zullen hem de Hel binnenleiden en dat is de slechtste bestemming.)) [ oerah an-Nisaa` Vers: 115.]

En:

((Als zij dan geloven in het gelijke van waarin jullie (de Selefoes-Saalih) geloven, zullen zij werkelijk geleid zijn.)) [Soerah al-Baqarah Vers: 137.]

Één: Het zuiveren van elke vorm van Shirk (afgoderij) die in het dagelijkse leven van veel moslims is ingeslopen en hen te waarschuwen voor de valse bidahâs en geïnnoveerde overtuigingen. Het zuiveren van de Soennah door deze te reinigen van alle zwakke en gelogen overleveringen die de zuiverheid van de Islaam aangetast hebben. Dit is de reden waarom de moslims een zodanige achterstand hebben! Dit zuiveren (doen wij) in navolging van de Profeet sallallaahoe´alayhie was-sellem. Hij gaf ons de opdracht om het geloof vertrouwelijk over te leveren. Hij sallallaahoe´alayhie was-sellem zegt: ˜Deze kennis (Islaamitische theologie) wordt van generatie op generatie overgedragen door de betrouwbaren! Zij zuiveren het van verdraaiingen van de overdrijvers, veranderingen van de vervalsers en interpretaties van de onwetenden.

En dit zuiveren geschiedt door de hier volgende opdracht van Allaah Soebhanehoe wa Ta´ala na te leven:

((En help elkander in al-Birr (deugdzaamheid, rechtschapenheid, vroomheid) en at-Taqwa (godsvrees) en helpt elkander niet in zonde en overtreding)) [Soerah al-Maai`dah Vers: 2.]

Twee: De moslims cultiveren op hun ware geloof door hen uit te nodigen naar het in praktijk brengen van de Islaam. Dit houdt in dat men moet handelen naar de Islaamitische normen en waarden en dat men de Islaamitische gedragingen toepast. Met als doel hiermee eer, succes en het Welbehagen van Allaah te behalen. In overeenstemming met die groep die door de Koran beschreven staat als '(degenen die) uitgezonderd (zijn) van de verliezers' omdat zij:

((...elkaar aansporen tot de Waarheid en elkaar aansporen tot geduld.)) [Soerah al-'Asr Vers: 3.]

En dit is in overeenstemming met de opdracht van Allaah Soebhaanehoe wa Ta´ala:

((...Maar wordt (Islaamitische) wetsgeleerden (wijsheren, onderwijzers en opvoedkundigen van de mensen. Door eerst de kleine zaken in het geloof te onderwijzen en deze zaken in de praktijk toe te passen voordat men de grote zaken behandelt. En) doordat jullie aan anderen kennis (van het Boek van Allaah en de Soennah van de Profeet) overbrengen en deze onderwijzen (zal deze kennis standvastig bij jullie blijven en niet verdwijnen en zo zullen jullie wetsgeleerden, wijsheren, onderwijzers en opvoedkundigen van de mensen zijn. -as-S'adie-))) [Soerah Ali 'Imraan Vers: 79 met Tafsier as-S'adie.]

Drie: Het laten opleven van de authentieke Islaamitische wetenschappelijke methodiek in het licht van het Boek en de Soennah volgens het begrip van de Selef van deze natie. En het tegengaan van het vastroesten in een bepaalde madhab of overdrijving in partijgeest (hizbiejah) [2]. Want, dit heeft de gedachtenvorming van veel moslims vandaag de dag overrompeld en het heeft hen verwijderd van de zuivere Islaamitische broederschap die ons is opgedragen door Allaah Soebhaanehoe wa Ta´ala:

((En houdt jullie gezamenlijk vast aan het touw van Allaah (i.e. de Koran en de Soennah) en wees niet verdeeld onder elkaar...)) [Soerah Ali 'Imraan Vers: 103.]

En ons is opgedragen door Zijn Profeet sallallaahoe ´alayhie was-sellem: en wees dienaren van Allaah als broeders!

Vier: Het vermijden van elke (vorm van) opruiing van de mensen tegen hun regeringsleiders, vanaf de preekstoelen en dergelijke. Zelfs wanneer deze regeringsleiders onrechtvaardig zijn, want het volk opruien tegen hen is tegenstrijdig aan de Leiding van de Selefoes-Saalih. Dit is tevens in navolging van de hier volgende uitspraak van de Profeet (Moge Allaah's Zegen en Vrede met hem zijn) waarin hij zegt:

˜Wie een gezaghebber wil adviseren moet hem apart nemen en dit niet in het openbaar doen. Als hij (de gezaghebber) zijn advies accepteert dan zij dat zo. Wanneer hij het echter niet accepteert dan heeft de adviseur zijn plicht gedaan!
(Authentieke Hadieth)

Vijf: Streven naar hervatting van een succesvol Islaamitisch leven naar voorbeeld van de profetische methodiek zodat er een goed opgevoede gemeenschap gevormd zal worden die de Wetten van Allaah op aarde zal toepassen. Uitgaande van de methodiek van zuivering en cultivering die gebaseerd is op (deze) uitspraak van Allaah Soebhaanehoe wa Ta´ala:

((...degene die hun het Boek en de Wijsheid (Soennah) onderwees en hen zuiverde (door hen te motiveren om edele manieren aan te leren en deze manieren aan hen uit te leggen en hen te waarschuwen voor ongemanierdheid)...)) [Soerah al-Baqarah Vers: 129 met commentaar van Iemaam as-Sâadie.]

Hierbij houden wij de hiervolgende uitspraak van onze Heer tegen Zijn Profeet sallallaahoe´alayhie was-sellem voor ogen:

((Wees daarom geduldig (O Mohammed, in het uitnodigen van jouw volk en met de problemen die dit met zich meebrengt -Tafsier as-Sâadie) Voorwaar de Belofte van Allaah is waar! En of Wij jou nu (in deze wereld) een gedeelte van wat Wij hen hebben toegezegd laten zien. Of dat Wij jou doen sterven, toch zullen zij allen tot Ons teruggekeerd worden.)) [Soerah Ghaafir Vers: 77.]

En in verwezenlijking van de Islaamitisch wettelijke stelregel: 'Wie iets wil bereiken voordat de tijd daar rijp voor is, zal verboden worden het te bereiken'.


Dit is onze uitnodiging

Wij nodigen alle moslims uit om ons bij te staan met het dragen van deze invertrouwenstelling die ons zal doen herrijzen en die het vaandel van eeuwigheid van de Islaam in alle windstreken zal verspreiden door middel van oprechte broederschap en zuivere verbondenheid. Dit in overtuiging van het feit dat Allaah Soebhaanehoe wa Ta'ala ons zal bijstaan en Hij Zijn oprechte dienaren in staat van overwinning zal stellen.

((En alle Izah (glorie, lof, eer, grote faam, roem, vermaardheid, achting, waardering, respect, hoogachten, hogere- stand/klasse/positie/graad, macht, kracht, sterkte) behoort aan Allaah en aan Zijn Boodschapper en aan de gelovigen)) [Soerah al-Moenafiqoen Vers: 8.]

((Hij is Degene Die Zijn Boodschapper heeft gezonden met de Leiding (i.e. profijtvolle kennis en vruchtvolle daden) en de ware godsdienst om deze te laten zegevieren over alle andere godsdiensten ook al haten de Moeshrikien (afgodendienaren, ongelovigen) het.)) [Soerah as-Saff Vers: 9.]


________________________________________
[1] Voetnoot Vertaler: De bedoeling met het woord Selefoes-Saalih (vrome voorgangers) is, de metgezellen van de Profeet (Moge Allaah's Zegen en Vrede met hem zijn) en hun studenten en diegene die na hen zijn gekomen en in hun voetsporen traden, zie maar! Iemaam al-'Allaamah Shaych ˜Oebaid al-Djaabirie zegt in; Oesoel Wa Qawaaâid fie Manhadj as-Selef blz. 5: "De Iemaams van de Selef na de tijd van de Metgezellen van de Profeet (Moge Allaah's Zegen en Vrede met hem zijn) zijn: ˜De twee Saâieds (Saâied ibn Moesab en Saâied ibn Djoebair), ash-Shâabie, ˜Ikrimah en Moedjaahid van de taabiâin. De vier Iemaams (Aboe Haniefah, Maalik, ash-Shaafie, Ahmed ibn Hanbal), al-Awzaaâie, de twee Hammaads (Hammaad ibn Salamah en Hammaad ibn Zad), de twee Soefyaans (Soefyaan ath-Thowrie en Soefyaan ibn ˜Uyeenah), al-Laith ibn Sâad, Aboe ˜Oebaid al-Qaasim ibn Sallaam, al-Boechaarie, Moslim en diegenen die hun weg volgden. Zij zijn de Iemaams van de Selef!'" [Zie de nederlandstalige Iebaanah blz. 113 en wat daarvoor en na komt voor extra toelichting over dit onderwerp.]
[2] Voetnoot Vertaler: Al-Hizbiyah betekent letterlijk: sekte, partij, of groepsvorming. De bedoeling hier is verboden groeps- of partijvorming buiten de groep van de Islaamitische gemeenschap om en partijtrekking voor valse stelregels, overtuigingen en richtlijnen die deze afgesplitste groepen voor hun volgelingen uitstippelen. Allaah Veroordeelt al-Hizbiyah en zegt hierover:
((En keer jullie (doorlopend) in berouw tot Hem (alleen), en vrees Hem en onderhoud de Salaah en behoor niet tot de Moeshrikien (polythesten, afgodenaanbidders, ongelovigen in de Eenheid van Allaah). Van degenen die hun religie hebben opgesplitst (i.e. zij hebben de 'authentiek' Islaam verlaten) en sekten zijn geworden (i.e. zij voegden nieuwigheden aan het geloof toe (bidah) en volgden hun lusten en begeerten) elke partij is tevreden met datgene wat het nastreeft!)) [Soerah ar-Roem Vers: 31-32].

Imaam Al-Imaam Al-Allaamah Shaych Oebaid Al-Djaabirie zegt in; Oesoel wa Qawaa’id fie Manhadj As-Selef blz. 6-7:

''Dit is de weg van As-Selefiyyah, en dat is dezelfde weg als Ahloels-Soennah Wal-Djama’ah, want As-Selefiyyah heeft verschillende benamingen die onderling niet tegenstrijdig in betekenis zijn. Zij zijn Al-Firqatoen-Naadjiyah, At-Taaïfatoel-Mansoerah, Ahloel-Hadieth en Ahloels-Soennah Wal-Djama’ah!Citaat:
Toen de weledele geleerde sheich Saalih al-Fawzaan werd gevraagd over degenen die zich namen als “Salafie” of “Athari” toe-eigenen, antwoordde hij: “Gevraagd wordt van de persoon om de waarheid te volgen. Gevraagd wordt van de persoon om de waarheid te achterhalen en daar naar te handelen. Wat betreft het zich toe-eigenen van namen zoals “Salafie” of “Athari” e.d., dit is niet nodig. Allah is reeds op de hoogte van de toestand van iemand.” [Één van de antwoorden van Sheich Saalih al-Fawzaan op de vragen van de aanwezigen tijden de lessen van de uitleg van Al-cAqiedah At-Tahaouiyyah.]
Shaych Imaam Al-Imaam Al-Allaamah Abdoel-Aziez ibn Baaz rahiemehoellaah werd gevraagd: ‘’Wat zegt u van iemand die zichzelf Selefie of Atherie noemt; prijst hij zichzelf aan?

De Shaych antwoordde: ‘Als hij oprecht is in zijn uitspraak dat hij Atherie of Selefie is dan is daar niets is mee! Net zoals de Selef dat zeiden: hij is een Selefie, hij is een Atherie! Dit is een noodzakelijke aanprijzing, een verplichte aanprijzing!

Hier zegt ibn Baaz rahiemehoellaah dat het wel toegestaan is op voorwaarde dat je oprecht bent in je uitspraak, wat betekent je bent daadwerkelijk een selefie. En verderop zegt ibn Baaz rahiemehoellaah dat de Salaf ook zeiden hij is een Selefie, hij is een Atherie. Dus indien je de Salaf volgt dan volg je hen ook in deze omgangvorm.

En waarom kom je niet met andere uitspraken van Saalih al-Fawzaan zoals deze, Shaych Saalih al-Fawzaan werd gevraagd: Wanneer iemand zichzelf een Selefie noemt heeft hij zich dan afgesplitst in een Hizb? Waarop hij antwoordde: Men doet niets verkeerd wanneer men zichzelf met Selefiejah associeert, mits dit de waarheid is. Echter, als dit niet meer dan een claim is, dan is het niet toegestaan zichzelf met de titel Selefiejah te bestempelen terwijl men op een andere Manhadj zit dan die van de Selef. (Al-Ajwibah al-Mufidah p.16)

Wil je nu zeggen dat Saalih al-Fawzaan zichzelf tegenspreekt, nee wat is dan de waarheid. Dat zal ik nu zeggen, Saalih al-Fawzaan heeft vaak genoeg over benaming salafi gesproken zo ook andere geleerden zoals Albaani Lees dit eens:
de selefie methodiek. Een andere probleem is jullie nemen alleen datgene wat jullie uitkomt en laten de rest links liggen.

En wat zeiden jullie daarnet;


Citaat:

''Zelfs de zaken waar er tussen de erkende geleerden een meningsverschil over bestaat, wensen zij af te stemmen op de mening van één enkele persoon. Degene die er volgens hen een andere mening op na houdt, kan niet worden gerekend tot de methodologie van de Salaf.''
Ik zie jullie slechts met één uitspaak komen van Fawzaan, terwijl ik met vele andere uitspraken ben gekomen van verschillende geleerden betreft deze zaak (benaming selefie), wie maakt zich nu hier schuldig aan deze vieze verlangen (1 mening volgen van één geleerde en andere meningen niet accepteren en niet zien als de weg van de Salaf) jullie of wij?

Imaam ‘Abdoel-‘Aziez Ibn Baaz (o.1420H) verklaarde: “Van de noodzakelijke of beter gezegd de verplichte etiquette en kwaliteiten die een uitnodiger moet bezitten is (dat zijn) handelen overeenstemt met hetgeen waar hij naar uitnodigt, en (hij dient) een rechtgeaard voorbeeld te zijn in hetgeen waar naar wordt uitgenodigd. Hij moet niet uitnodigen om iets te doen en het dan vervolgens zelf niet doen, en ook niet uit nodigen om iets te laten, terwijl hij er zelf mee bezig is. Dit is de toestand van de verliezers – we zoeken Allaah’s toevlucht hiervoor! Het zijn die gelovigen die uitnodigen naar de waarheid, handelen naar hetgeen zij toe uitnodigen van waarheid en zich haasten naar rechtgeaardheid en het verbodene te vermijden. Dit zijn degenen die succesvol zullen zijn en die beloond zullen worden. Allaah, de Majesteitelijke, zegt:

“O jullie die geloven! Waarom zeggen jullie dat wat jullie niet doen. Het is meest afschuwend in het zicht van Allaah dat jullie datgene zeggen wat jullie niet doen.” (Soerat Saff (16), 2-3)

Insgelijks zegt Allaah - Degene die vrij is van onvolmaaktheden -, terwijl Hij de Joden veroordeelt dat zij de mensen opdragen met goedheid en vervolgens zichzelf vergeten,

“Dragen jullie de mensen op met goedheid terwijl jullie zelf het vergeten om het uit te voeren, en jullie reciteren het Boek! Hebben jullie dan geen verstand?” (Soerat Al-Baqarah (2), 44)

Mijn advies aan degenen die opgelicht worden door deze weblog en misleid zijn met hun listen, dat zij terugkeren naar de waarheid. En niemand ziet deze weblog als een selefie weblog behalve een misleider of een onwetende.


Citaat:
Het zit hem niet in de beweringen die iemand doet, maar in de handelingen die worden verricht.
We nemen weer de woorden van Shaych Saalih al-Fawzaan toen hij gevraagd werd: Wanneer iemand zichzelf een Selefie noemt heeft hij zich dan afgesplitst in een Hizb? Waarop hij antwoordde: Men doet niets verkeerd wanneer men zichzelf met Selefiejah associeert, mits dit de waarheid is.

Shaych Saalih al-Fawzaan zei niet, het zit hem in de handelingen en niet in het beweringen, hij keurde iemand die zichzelf met Selefiejah associeert niet af, mits dit de waarheid is.

Betekent, mits dat hij handelt naar datgene wat hij beweerd, voorbeeld iemand beweert dat hij van Ahloel Soenah Wal Djamah (of selefie) is. Terwijl dit niet waar is (andere weg volgt) voor zo'n persoon is het verboden om Ahloel Soenah Wal Djamah (selefie) te roepen, want wie beweerd dat hij op manhadj ahloel soennah wal djamah zit volgt ook de weg van ahloel soennah wal djahmah en vermijd alles wat daar tegenstrijdig is.

Dus jezelf associëren met Selefiejah is toegestaan zolang men de weg van de Salaf volgt en de andere wegen verlaat. En het is net als of je zegt, je mag wel een selefie zijn maar jezelf geen selefie noemen, want hier komt het op neer wat oncorrect is.

Shaychoel-Islaam ibn Temiyyah rahiemehoellaah zei:

‘’Het is geen schande dat iemand Madhab As-Selef beaamd en zichzelf daarmee associeert en daar trots op is! Beter gezegd, het moet met unanieme overeenstemming van hem geaccepteerd worden, want de Selef hun madhab is alleen maar op de Waarheid gebaseerd!’’

De Salaf volgen betekent: zoals onze Imaam Muqbil rahiemehoellaah over het begrip van de Salaf as-Saalih zei:

Hij was gewoon te zeggen: "We aanbidden Allaah volgens het begrip van de Salaf as-Saalih in overeenstemming met de bewijzen en we zeggen: 'Zij zijn ons voorgegaan in al het goede.' Zij zijn geprezen door Allaah, de Verhevene:

"De allereersten van de Muhaajirien en de Ansar en degenen die hen volgen in oprechtheid." [Surah at-Tawbah (9): Aya 100]

En de woorden van de Profeet ('aleyhi sallaatu wassalaam): "De beste van jullie zijn mijn generatie, degenen die na hen komen en degenen die na hen komen."

Shaych Saalih al-Fawzaan zei: Echter, als dit niet meer dan een claim is, dan is het niet toegestaan zichzelf met de titel Selefiejah te bestempelen terwijl men op een andere Manhadj zit dan die van de Selef. (Al-Ajwibah al-Mufidah p.16)

En een persoon die de koran en de soennah volgt volgens het begrip van de salaf, zo'n persoon is eenmaal kort gezegd een selefie en niets anders dan een selefie en mag zichzelf selefie noemen.

Shaych Saalih bin Fauwzaan al-Fauwzaan heeft gezegd:

as-Selefiyyah is de ware methodiek die verplicht is voor ons om te volgen.

Nu moet jij bewijzen dat onze handelingen niet overeenkomen met het woord selefie, dit kan je doen door bewijzen te laten zien maar die heb je niet of door dingen te verzinnen en verspreiden zoals je het nu doet, maar weet dat dit niet tot manhadj Salaf behoort.Citaat:
Ook zien wij dat deze mensen de durf hebben om zichzelf zonder aarzelen te prijzen en hun broeders te verfoeien. Dit terwijl iedereen zou moeten weten dat meestentijds alleen degene die het slachtoffer is geworden van zijn eigen valse verlangens, prijzenswaardig spreekt over zichzelf. Een rechtschapen persoon daarentegen, weet dat alles wat hij heeft verworven een gunst is van Allah en kiest hij er dus voor bescheiden te blijven en niet openlijk met zijn kwaliteiten te paraderen.
Van het begin tot het einde komen jullie slechts met beschuldigen over selefies. Deze blogspot is dus gebouwd om de selefies onderuit te halen. Shaych al-Iemaam Mohammed Saalih al-Uthaymien rahiemehoellaah zei: Het blaffen van de honden deren de wolken niet. En zoals ze zeggen blaffende honden bijten niet, dus blijf maar door blaffen over Selefies het doet ons niets te kort!

En wie is hier slachtoffer geworden van zijn eigen valse verlangens
?


Citaat:
De voornaamste bezigheid van deze mensen is om anderen in categorieën te ordenen op basis van vermoedens en valse driften.
En wees eerlijk en we zijn niet blind, wie is nou werkelijk bezig met mensen in categorieën te ordenen wij of jullie? Heel deze site is gebouwd op om anderen in categorieën te ordenen op basis van vermoedens en valse driften. We zien niets anders dan dit, alleen maar slechte punten verzinnen en selefies hiervoor beschuldigen terwijl jullie zelf degenen zijn die deze soort verderf plegen, zoals Allaah zegt:

En als er tot hen wordt gezegd: ''Zaait geen verderf op aarde,'' dan zeggen zij: ''Voorwaar, wij zijn slechts verbeteraars.'' (van de juiste normen en waarden) Weet voorwaar, zij zijn de verderfzaaiers, maar zij beseffen het niet. (soerah Al baqarah vers 11-12)


Citaat:
De vroegere en recente geleerden waren gewoon om zo af en toe de fout in te gaan. De voorgangers van deze onwetende mensen stonden altijd op de loer in afwachting van zo’n misstap, zodat zij vervolgens de aanval konden openen op de geleerden. Dit deden zij slechts uit afgunst, wrok en haat.
De fout ingaan is menselijk, maar weet dat er een verschil is tussen de fout ingaan en terugkeren van de fout en de fout ingaan en erop blijven bijten.

Ik heb vaak aanhangers van deze weblog een mooie hadtih zien gebruiken:

Elke zoon van Adam maakt fouten en de besten van hen zijn degenen die vervolgens berouw tonen

Vaak komen broeders met alleen de eerste stuk: Elke zoon van Adam maakt fouten. Dus als je zegt dat iemand fouten heeft in Aqiedah of manhadj dan zeggen ze; Elke zoon van Adam maakt fouten.
Waarom gaan jullie niet verder en maken de hadtih af?

En wil je zeggen dat fawazaan, albaani en abaad en andere zo te werk gaan op deze manier adaan aroer, ahmad salam en salam houawda en andere qutbies hebben weerlegd? Weet dat de vroegere geleerden en de recente geleerden altijd klaar staan om de soennah te verdedigen tegen nieuwe ideeën zoals mowazanat en takfir enz.

De geleerden weerleggen niet uit afgunst maar uit de liefde voor de soennah zij weerleggen ook niet door te zoeken naar fouten, maar de fouten bereiken hen d.m.v. de studenten van de kennis die de vraag voorleggen aan de geleerden en hen om advies vragen of dit wel of niet van de islaam is, en zo komen de antwoorden tot stand.

Of de geleerden lezen hun boeken en ontdekken fouten waarop ze de schrijvers adviseren en indien de schrijver niet terug wilt keren van zijn fouten dan wordt er tegen hem gewaarschuwd. Dit is het werk van de oelema zo hebben de oelema adnaan aroor weerlegt en niet de selefie jongeren zelf, laat ons dan zien wie de selefiejeugd hebben weerlegd, wie hebben wij volgens jou weerlegt. Weerleggen is een recht voor de geleerden alleen, de studenten mogen slechts deze weerleggingen verspreiden indien er behoeft aan is.

En waar je nu mee bezig bent hoe nomen we dat? Hoeveel dingen heb je nu niet al verzonnen tegenover de selefies, dit allemaal zonder enkel bewijs…wat ik merk aan deze artikel is dat je heel vaak slechte punten opnoemt en ermee naar de selefies verwijst, maar als we eerlijk gaan kijken naar deze artikel dan zien we dat de schrijver van deze artikel juist de persoon is die....


Citaat:

op de loer is in afwachting van zo’n misstap, zodat hij vervolgens de aanval kan openen. Dit uit afgunst, wrok en haat
…oordeel zelf!


Citaat:
Tot de technieken die zij vandaag de dag gebruiken om hun valsheid te verspreiden behoren roddel en achterklap.
En als we heel deze blogspot gaan bekijken dan zien we juist jullie die roddelen over selefies en hun beschuldigen voor alles en nog wat zonder bewijzen. En we zien geen artikelen over hoe je moet bidden of een artikel over ramadan of Tauwhied, nee jullie zijn begonnen met een roddel blogspot over selefies meer niet.

Citaat:
Echter verpakken zij dit in religieuze uitspraken die zij uit hun context hebben gehaald. Zo kan je iemand van hen horen zeggen: “Ik heb niet de gewoonte om slecht te praten over de mensen… Ik hou niet van liegen…Ik hou niet van geroddel…Maar het is aan mij om jullie te waarschuwen…Kijkt uit voor die en die…Blijft uit de buurt van die stichting…Blijft uit de buurt van die moskee…De geleerden hebben voor hen gewaarschuwd…”
Shaych Saalih al-Uthaymien rahiemehoellaah heeft gezegd:


''...Integendeel, we bekritiseren degene die de waarheid tegengaat..''

Degene die afdwaalt daartegen wordt er gewaarschuwd zoals dat gebeurt tegen de sjiieten en de soefies, waarom mag dit ook niet worden gedaan tegen ichwaanies en takfireis of aroorie en qutbees?

Shaykh Saalih al-Fawzaan heeft gezegd:
kijken naar de achtergrond van de uitnodiger.

En (wat betreft) de personen die zichzelf toeschrijven aan de da’wah, het is verplicht om te kijken in hun (situaties): Waar hebben zij gestudeerd? Van wie namen zij kennis? Waar komen zij vandaan? Wat is hun ‘aqiedah (geloofsleer)? En er dient gekeken te worden naar hun omgang met de mensen en hun sporen (van invloed) die zij hebben gehad bij de mensen, en wat zij hebben bewerkstelligt van het goede? En wat hun daden hebben bewerkstelligt aan verbetering? Het is verplicht om hun situatie te bestuderen voordat men misleid wordt door hun uitspraken en hun uiterlijke schijn, dit is een essentiële zaak, vooral in deze tijd die vele uitnodigers naar al fitnah bevat.

Shaych Rabee' ibn Haadie al-Madchalie heeft gezegd: de geleerden van de Selef zoals Ibn al-Moebaarak en zijn soort hebben gezegd:

“Voorwaar deze kennis is geloof, jullie moeten dus oppassen van wie jullie je geloof accepteren!”

Dus het geloof wordt niet geaccepteerd van de misleiders degene die zich voordoen (als geleerden)! En ook niet van degene die duidelijk op de dwaling zitten, noch van anderen dan hen! Maar zij moeten de kennis halen bij de betrouwbare geleerden.

De weg van de Salaf is dus dat men moet oppassen van wie hij kennis neemt, en indien er bewijs is dat een moskee of imam dwalend is dan dient dat gezegd te worden wat niet onder roddelen valt.

De ongeoorloofdheid van het lezen van de Boeken en het beluisteren van de Cassettes van Ahloel-Bi’dah.

Geschreven door Shaykh Saalih Al-Fauwzaan

Vraag:

“Wat is de ware uitspraak betreffende het lezen van de boeken van Ahloel-Bid’ah en het luisteren naar hun cassettes?”

Antwoord:

“Het is niet toegestaan om de boeken van Ahloel-Bid’ah te lezen of naar hun cassettes te luisteren, behalve voor degene die hen wil weerleggen, en hun dwalingen uit wil leggen.”

Met betrekking tot de persoon die pas is begonnen (met studeren), en de student van de kennis, en de gewone persoon, of de persoon die ze alleen maar leest om te zien wat er in staat en niet om te weerleggen en de situatie van deze (afgedwaalde boeken) uit te leggen, voor deze persoon is het niet toegestaan om deze boeken te lezen. Dit vanwege dat het een effect kan hebben op zijn hart[1] en verwarring voor hem kan veroorzaken, en zo aangetast wordt door hun kwaad. Vandaar, is het niet toegestaan om de boeken van de mensen van dwaling te lezen, behalve de mensen van kennis die specialisten zijn, die deze boeken kunnen weerleggen en tegen hen waarschuwen.

Einde van de woorden van Shaych al-Fauwzaan.

Bron: Al Ajwibatoel Moefiedah 'an As'ilatil Manaahij il Jadiedah, blz. 78-79 vraag 39

------------------------------------------------------------
[1] Voetnoot door Shaych Jamaal Al-Haarithie: “Zeer zeker zijn de overleveringen van de Selef die over het weerleggen van de mensen van innovatie en begeerten gaan, te veel om te ontkennen (moetawaatir). Dus hier zijn een aantal van die overleveringen die wij u presenteren, voor diegene die de waarheid zoekt:

Aboe Qoelaabah zei: "Zit niet met hen, (de mensen van innovatie), en ga niet met hen om, want voorwaar ik voel me niet veilig voor hen dat ze je opslokken in hun dwaling, of ze zullen je verwarren met hetgeen wat je weet. [Al-Laalikaa'ie, 1/134, en het boek Al-Bida' wan-Nahy 'anhaa, pg. 55, en het boek Al-I'tisaam van Ash-Shaatibie, 1/172]

Ibraahiem An-Nakha`ie zei: "Zit niet met de mensen van de innovatie en spreek niet met hen. Want voorwaar ik vrees dan dat jullie harten om zullen draaien." [Al-Bida' wan-Nahy 'anhaa, pg. 56, en Al-I'tisaam, 1/172]

Aboe Qoelaabah zei: "O Ayyoeb As-Sakhtiyaanie, Gun de mensen van begeerten jou aandacht niet (i.e. luister niet naar hen)" [Al-Laalikaa'ee, 1/134]

En Al-Foedayl bin `Iyaad zei: "Als je een innoveerder op de weg ziet, neem dan een andere weg." [Al-Ibaanah, 2/475]

En Aboe Zor`ah werd gevraagd over Al-Haarieth bin Asad al-Muhaasibie en zijn boeken, dus hij (zar`ah) zei: "Kijk uit voor deze boeken. Dit zijn boeken van innovatie en dwaling. Je moet je vasthouden aan de oude weg (i.e. de weg van de Selef)." Ook werd er tegen hem gezegd: "In deze boeken zit een goede les." Dus hij zei: "Diegene die geen goede les haalt uit het boek van Allaah, dan is er geen goede les voor hem in deze boeken (i.e. de boeken van dwaling). Toen zij hei: Hoe snel is het dat de mensen zich haasten naar de innovaties." [At-Tahtheeb, 2/117, en Taareekh Baghdad, 8/215]

Imaam Ahmed zei een harde uitspraak over Haarith al-Muhaasibie toen hij over hem werd gevraagd, en wat hij tegen de vrager zei was: "Raak niet misleid door het hangen van zijn hoofd (i.e. in vroomheid), want voorwaar hij is een kwade man...spreek niet met hem en er zou geen respect voor hem moeten zijn, en wij keren zelfs geen blind oog naar hem." [Zie de gehele overlevering in Haashiyah, nm. 49, pg. 30]

Dus dit is de manhadj (methodiek) van de Selef in het omgaan en behandelen van de mensen van innovatie, en hun positie ten opzichte van hun boeken en het luisteren naar hun uitspraken (wat men kan vergelijken met het luisteren naar hun bandjes).

O Hoe serieus is dit!. Zal onze jeugd deze manhadj (as-Selefiyyah) nemen, en de bandjes en boeken van de mensen van innovatie en begeerten in deze tijd vermijden?” Of zullen zij hun begeerten volgen???

Iemaam 'Abdoel-'Aziez ibn Baaz (rahiemehoellaah) heeft gezegd: De uitnodiging naar Allaah gaat gepaard met goede manieren, ‘Allaah zegt, de Boodschapper zei’. Het gaat gepaard met het herinneren aan, met waarschuwingen, met aanmoedigen en met ontmoedigen. Dit is de manier waarop de uitnodiging naar Allaah plaats vindt, precies zoals de Profeet Salla Allahoe 'aleehie wassalaam en zijn metgezellen dat deden... ” (Cassette opname op 26e Dhoel Hidjah 1414H, ‘De blootstelling van het bedrog van Salmaan al-'Auwdaah over Iemaam Ibn Baaz.’, lees ook eens: ‘Maadaarik un-Nadhar’ (blz. 346-348 2e editie.)

Shaych Saalih Ibn Fawzaan heeft gezegd:

Het terugkeren naar het Boek van Allaah en de Soennah van Zijn Boodschapper om vanuit deze twee het juiste geloof te nemen, net als de Selefoes-Saalih hun Aqiedah hiervan genomen hebben. De laatsten van deze gemeenschap (van moslims) kunnen slechts verbeterd worden met datgene waarmee de eersten (de Selef) van deze gemeenschap ook verbeterd zijn! Ook moeten we, nadat we de juiste Aqiedah bestudeerd hebben, onderzoek doen naar de Aqiedah van de dwalende groepen en weten wat hun afwijking zijn, om hen te weerleggen en anderen voor hen te waarschuwen, want ‘’wie de valsheid niet kent loopt het gevaar om erin te belanden!’’

En Shaych Saalih Ibn Fawzaan heeft gezegd over degene die kritiek uiten op de werken van Muhammad bin 'Abdul-Wahhab;

......dat hij iets van misleiding in zich heeft, en dat deze boeken zijn misleiding verbieden. Dan is het duidelijk dat hij verziekt is en dat hij de genezing (waarheid tegen zijn misleiding) haat. Van hieruit vragen wij Allaah hem te leiden en adviseren wij hem deze boeken nauwkeurig en aandachtig te lezen, en vragen te stellen over datgene wat moeilijk voor hem is. (Silsilatu sharhir-Rasaail, pag. 124.)

Zoals we hier kunnen opmaken is dat er mensen zijn die de werken van Muhammad bin 'Abdul-Wahhab haten, zij haten die boeken niet omdat ze toevallig van hem zijn nee zij haten die boeken omdat ze waarschuwen tegen hun fouten, dus de reden dat Muhammad bin 'Abdul-Wahhab gehaat wordt is omdat hij de schrijver is van deze profijtvolle boeken, hij schreef deze boeken om de leugen van de waarheid te onderscheiden.

Zo zijn deze mensen van deze blog ook tegen de selefies omdat zij(selefies) hun weg(van deze blog) aan het licht brengen en er tegen waarschuwen, tot nu toe voor degene die alles heeft kunnen volgen zal dit voldoende zijn, wie nou werkelijk dwalend is, maar we gaan verder en zullen nog meer leugens zien Wallaahoel-Moesta'aan!

Citaat:
Deze mensen zijn gespecialiseerd in het opsporen van andermans fouten.

Als we eerlijk terug kijken, waarop is deze weblog opgebouwd? Op profijtvolle kennis waar we dichterbij Allaah komen, of een weblog die alles voor over heeft om selefies zwart te maken. Jullie zijn degene die zichzelf bezig houden met opsporen van fouten? Heb je nog steeds niet in de gaten dat je bezig bent met tabdie3, roddelen, tijd verspillen en slechte manieren enz.?

Wie spoort andermans fouten nou op? Nog erger je verspreidt zaken die je niet kan aantonen!

Over deze ziekte heb ik een mooie aya en hadtih die jou gedrag ontmaskert.

Allaah veroordeelt de Joden dat zij de mensen opdragen met goedheid en vervolgens zichzelf vergeten,


“Dragen jullie de mensen op met goedheid terwijl jullie zelf het vergeten om het uit te voeren, en jullie reciteren het Boek! Hebben jullie dan geen verstand?” (Soerat Al-Baqarah (2), 44)

En het is authentiek overgeleverd van de Profeet(sallahoe `alayhie was sallem) dat hij gezegd heeft: "Een man zal op de Dag des Oordeels gebracht worden en hij zal het Hellevuur in geworpen worden, dusdanig dat zijn ingewanden naar buiten zullen komen en hij rond zal gaan zoals een ezel om de molensteen gaat. De mensen van het Hellevuur zullen zich dan om hem heen scharen en zeggen: "O die en die! Wat is er met jou gebeurd? Was jij niet gewoon om ons met het goede te gebieden en ons het kwade te verbieden?" Hij zal dan zeggen; "Ik gebood jullie met het goede en deed het zelf niet en ik verbood jullie het kwaad maar deed het zelf."
Overgeleverd door al-Boekhaarie (6/133) en Moeslim (18/118) van Osaamah Ibn Zayd.

Dit zal de toestand zijn van degene die uitnodigt naar Allaah, die het goede gebiedt en het kwade verbiedt; terwijl hij het tegenovergestelde doet van zijn beweren, en het tegenovergestelde zegt van zijn handelingen – we zoeken daarvoor onze toevlucht tot Allaah.

Als we deze blog nogmaals eerlijk en goed gaan bekijken, wat hebben we hier geleerd van dag 1, Hoe je moet bidden? De koran of de soennah? Kennis waar we dichterbij Allaah komen? zeg dan wat voor nuttige zaken hebben jullie ons gegeven? Zeg wat voor voordeel zit in deze blog voor de oemmah? Iets wat moslims bij elkaar brengt iets van eenheid of toch die verdeeldheid? Niets behalve dan een hele grote roddel campagne. Die opgericht is met een doel en dat is dawah Salafiya aan te vallen.

Nu een persoon die zich afvraagt waarom deze haat campagne gericht naar de selefies, Antwoord: de selefies volgen de koran en de soennah volgens het begrip van de Salaf en verwerpen alles wat hier tegenstrijdig aan is, de selefies werken niet samen met andere die fouten hebben in Aqiedah of de manahdj. Zoals de islaam in de tijd van de profeet was zo willen de selefies die behouden en dat is onmogelijk door de `Aqiedahs van de dwalende sektes, met hun twijfels en speculaties, niet te weerleggen en de mensen voor hen te waarschuwen.

Immers, een persoon die het kwaad niet kent, wordt van gevreesd dat die persoon erin zal vallen.

En jullie zeggen ook:

Citaat:
Deze mensen zijn gespecialiseerd in het opsporen van andermans fouten.

Als iemand een prijs kon winnen met het opzoeken van andermans fouten dan zouden jullie die prijs wel winnen.

En mijn advies aan degene die de waarheid wilt volgen, tegen hen zeg ik; laat je niet gek maken door deze oplichters die selefie beweren te zijn, laat je niet gek maken dat zij soms met woorden aankomen van selefie geleerden.

Laat je niet misleiden door zulke blogs of sites, die zich eerst voordoen als selefies en dan stap voor stap mensen willen laten twijfelen over selefiya en op het einde van de weg willen ze jou naar een andere manhadj leiden.

Er is dus een verschil tussen de ware methodiek as-Selefiyyah, die verplicht voor ons is om te volgen en deze valse methodiek die zich voordoen als selefies maar tegelijk tijd Selefiyyah bestrijden. Niemand ziet deze twee als gelijk behalve een misleider of een onwetende.

Dus mijn advies aan degenen die opgelicht zijn door hen en misleid zijn met deze afgeweken gedachte, dat zij terugkeren naar hun correctheid en dat zij berouw tonen aan hun Heer en afstand nemen van deze oplichters en hun handen bij de handen van hun broeders plaatsen en samenkomen op de waarheid en samen de valsheid verwerpen.

Walhamdoellillaahi Rabbil Aalemien en Allaah Weet beter!

Reacties:

0 reacties:

Een reactie posten