Gedrag jegens de Geleerden

Een vraag over enkele geleerden..
Shaykh Muhammed ibn Abdulwahhaab al’Wassabee:

De broeder vraagt over Shaykh Rabee’ en Shaykh ‘Ubaid (al Jaabiree) en over Shaykh al-Fawzaan. En het antwoord is, dit zijn geleerden van Ahloe-Sunnah wal-Djamaa’ah.
Moge Allaah hen belonen, Allaah heeft profijt gebracht middels hen en hun kennis en geschreven werken. En op dezelde manier ook Shaykh AbdulMuhsin al-Abbaad en het Permanente Comite (Ladjnah ad-Daai’mah). Moge Allaah hen belonen, en middels ons en hen de moslims en de Islaam profijt brengen.


En we vragen Allaah voor ons en hen succes voor alle moslims. En we hebben de edel shaykhs, Shaykh Rabee’ en Shaykh Ubaid en Shaykh al-Fawzaan en Shaykh Ahmed an-Nadjmi (rahimahoe Allaahu ta’ala) en Shaykh Zaid Ibn Haadee al-Madkhalee en Shaykh Muhammed Ibn Hadee al-Madkhalee en anderen van de geleerden van Ahlu-Sunnah-wal-Djamaa’ah in Yemen en Hij’aaz en Najd, we hebben hen vele malen vermeld. En dit is wat vereist is, het prijzen van de geleerden van de Sunnaah en Tawheed.

En dit is zoals jullie weten wat ik deed in het jaar 1426H toen ik een lezing had, via het web op al-Djumu’ah 26 Dhoel Hidjah 1426 (26 januari 2009). Daarna volgden vele lezingen waarin het vermelden plaatsvond van de Shaykhs. De Mashaayikh van de Sunnaah en Tawheed. Moge Allaah hen belonen, en Allaah zegt: “Ondersteunt elkaar bij het goede en Taqwa. En steunt elkaar niet bij zonde en overtreding.” (5:2)

En de eersten die hiervoor in aanmerking komen zijn de geleerden, de geleerden van de Sunnah en Tawheed. En dat zij elkaar vermelden in het goede, en dat zij voor elkaar smeekbeden verrichten, en als meest vooraanstaande van deze geleerden, zijn de Imaams (leiders in kennis)..

Zoals Shaykh Bin Baaz (rahimahu Allaah) en Shaykh Albanie (rahimahu Allaah) en Shaykh al-Uthaymien (rahimahoe Allaah) en Shaykh Muqbil (rahimahu Allaah). Dit zijn de Imaams (leiders) van deze tijd. Door middel van hun kennis en Da’wah heeft Allaah profijt gebracht voor de mensen op de wereld, in het Oosten en het Westen, en het Noorden en het Zuiden. En hun verdiensten zijn nog steeds aanwezig in deze gebieden tot aan deze tijd, door de gunst van Allaah. En we vragen Allaah dit profijt voor de moslims en de Islaam te doen voortduren. Vandaag las ik een goede verhandeling van Shaikh Rabee’ moge Allaah hem met het goede belonen. Hij waarschuwt tegen de dwalingen van Djamaa’at at-Tableegh. En ik zeg, moge Allaah hem met het goede belonen. Het is een kleine verhandeling, maar groot qua profijt. De titel ervan is: ‘Uitspraken van de Geleerden van de Salaf over Djamaa’at at-Tableegh’ Een klein gedrukt werk, maar het is een goed stuk en nuttig. En de datum van deze fataawa is 4 Radjab 1430 H. (27 juni 2009)

Het artikel ‘Uitspraken van de Geleerden van de Salaf over Djamaa’at at-Tableegh’ van Shaykh Rabee’ waar de Shaykh over spreekt is in het Nederlands te lezen.


Zie hiervoor;
www.sincerehearts.nl
Onder het kopje ‘Minhadj’

Fataawa is afkomstig van
www.olamayemen.comReacties:

0 reacties:

Een reactie posten