Mogen we de djarh pas accepteren als we het zijn nagegaan?

Vraag:

“Is het correct dat we de djarh niet aannemen van iemand behalve nadat we eerst hebben gezien waar het vandaan komt en het eerst nauwkeurig nagaan?”

Antwoord:

“Dit is de Valse manhadj van Aboel-Hasan (al-Maribie). Hij wil de oordelen van de geleerden en hun kritieken van de mensen van de dwaling afschaffen door middel van deze bedrieglijke redenering, en door middel van deze communistische manhadj, deze manhadj is afgeleid van het Communisme, want de communisten geloven niet in Allaah tot dat ze hem zien of direct horen, deze uitspraak is dus Baatil (vals)!

Allaah de Meest Verhevene zegt:

“O jullie die geloven als een faasiq naar jullie komt met nieuws verifieër het dan”

Dus wanneer iemand komt die een faasiq (iemand die grote zonden begaat of iemand die continu kleine zonden begaat) is, dan wordt zijn uitspraak niet geaccepteerd, maar het wordt nagegaan, want het zou waar kunnen zijn. En wanneer degene die nieuws brengt oprecht en betrouwbaar is, en een nauwkeurige memoriseerder is, dan is het VERPLICHT om dit nieuws te accepteren. Ook als hij vertelt over Allaah en zijn Boodschapper (salallaahoe 'alayhie was sallem), laat staan over de mensen, want Allaah heeft ons niet gewaarschuwd (Moge Allaah jou beschermen) om alléén het nieuws van een Faasiq te nemen (hier ontbreekt een stukje vanwege de slechte telefoonverbinding)..in baatil.

Deze (stel)regel werd opgezet om Sayyid Qoetb en zijn gelijke te beschermen. En vanwege deze reden zul je zien dat vele jaren zijn verstreken en hij in valsheid bleef en bedrieging, terwijl de waarheid recht voor zijn ogen langs liep, zo duidelijk als de zon, echter, zocht hij toevlucht bij filosofie, soefisme en misleiding waardoor zijn ramz (i.e. zijnde in het centrum van de aandacht van mensen) hem niet zou doen vallen in de ogen van de mensen. Want zij hebben rumoez (i.e. symbolische leiders), net zo als de weg van de Baatiniyyah, zij hebben ook rumoez. De rumoez van de harakah (aktivistische) beweging...

Dus maken zij tashwiesh (verwarring) over al-djarh wat-ta'diel en over de principes van al-jarh wat-ta'deel en dit is van de valse, gemene principes die worden gedragen door de mensen van valsheid en zij proberen zo een oorlog te stichten tegen Ahloes-Soennah, en zij verwarren daarmee de koppige onder de mensen.”

Shaych Rabie' bin Haadie al-Madchalie

Engelse bron: www.Salafitalk.net

Reacties:

0 reacties:

Een reactie posten