Shaykh Bin Baaz rahiemehoellaah over de geleerden van Medinah

Safar Hawaali, Salmaan al-Awdah en Muhammad Sa’eed al-Qahtaanee werden weerlegd op hun Khawaarij-manhadj door de geleerden van Madinah. Daarom logen zij dat een advies van shaykh Bin Baaz bedoelt was tegen deze Ulamaah.

Vragensteller
: De eerste vraag, shaykh. We hebben van sommige studenten een uitleg gehoord van de “Bayaan” (verduidelijking) die u heeft geschreven, wat nu wijdverspreid is. In deze uitleg stond dat uw advies gericht was aan sommige geleerden en Shaykhs van al-Madinah. En ze bedoelen daarmee specifiek Shaykh Muhammad Amaan al-Jaamee, Shaykh Rabee’ bin Haadee, Shaykh Saalih as-Suhaymee, Shaykh Saalih al-Abood, Shaykh Faalih al-Harbee, Shaykh Muhammad bin Haadee (al-Madkhalee). En anderen dan hen van de studenten van kennis, die actief zijn in Jeddah. Dus wat is uw opinie over deze uitleg, en waren het werkelijk deze Shaykhs aan wie u dit advies richtte? Moge Allaah u belonen met het goede.

Shaykh Bin Baaz: In de naam van Allaah, de Barmhartige en Genadevolle. Vrede en zegeningen zij met onze Profeet, zijn familie en metgezellen. Voorts, we hebben al meerdere malen duidelijk gemaakt dat mijn advies voor niemand specifiek bedoelt was. De intentie was slechts een advies naar iedereen, in het binnen- en buitenland. En de namen die je hebt genoemd zijn van onze meest speciale broeders, zij zijn van de geleerden van de Sunnah. En ze staan bekend om het vasthouden aan de juiste weg. En om hun goede geloofsleer en het oproepen naar Allaah de Almachtige. En het advies was niet naar hen gericht, of iemand anders. En daarna, de volgende vraag.

Vragensteller: Moge Allaah u belonen met het goede. Een vragensteller zegt; wat is uw opinie over deze Shaykhs die bij naam zijn genoemd. En adviseert u de jongeren en studenten van kennis om profijt van hen te verkrijgen? Want zij onderwijzen de Salafie boeken van Aqeedah en andere zaken van de Religie. Maar sommige oproepers en predikers noemen hen onwetenden.

Shaykh Bin Baaz: Wij hebben onze mening over hen al duidelijk gemaakt. Zij zijn van onze meest speciale broeders en van de geleerden van Ahlu-Sunnah. En ik adviseer het om kennis van hen te nemen en profijt van hen te verkrijgen.

En dan nog een stukje waarin shaykh Bin Baaz weer werd gevraagd over degenen die liegen dat zijn advies gericht was tegen de geleerden van Medinah.

Shaykh Bin Baaz: Het advies was niet bedoeld voor onze broeders, de mensen van Medina, vanonder de studenten van kennis, leraren en Doe’aat. En noch werden zij buiten hen in Mekka, Riyaadh of Jeddah bedoeld. Maar het advies was algemeen. En onze broeders, de welbekende Shaykhs in Madeenah, we hebben géén twijfel over hen. Ze hebben een goede Geloofsleer en zijn van Ahloe Soennah wal Djamaa’ah, zoals Shaykh Mohammed Amaan bin ‘Ali (al-Jamee). En shaykh Rabee’ bin Haadee (al-Madkhalee) en Shaykh Saalih bin Sa’d as-Suhaymee en Shaykh Faalih bin Naafi’ en Shaykh Mohammed bin Haadee (al-Madkhalee). Zij staan allen bekend voor het vasthouden aan de waarheid, hun kennis en een zuivere geloofsleer. We vragen Allaah vermeerdering van al het goede voor hen en succes in wat Hem behaagt. Maar de Doe’aat (oproepers) van valsheid en de mensen die vissen in troebel water, zij zijn degenen die verwarring verspreiden onder de mensen en spreken in deze zaken en zij zeggen: “De bedoeling (van het advies) was dit en dat.” En dit is niet goed. Het is verplicht om de woorden in de best mogelijke manier te nemen. De intentie was samenwerking in het goede en Godvrezendheid, om de harten te zuiveren en om te waarschuwen tegen laster wat haat en vijandschap veroorzaakt. We vragen Allaah voor leiding en succes voor iedereen.

Men kan de audio waarin Safar Hawaali en Salmaan al-Awdah en Muhammad Sa’eed al-Qahtaanee (de oproepers van valsheid) deze leugens verspreiden beluisteren. Ga naar www.spubs.com (Regular visitor) Klik op “Callers & Individuals” en dan “Salman al-Awdah” en dan “Al-Hawali, Al-Awdah and al-Qahtanee Lying Upon Imaam Ibn Baaz”

Bron audio’s:
www.fatwa1.com/anti-erhabReacties:

0 reacties:

Een reactie posten