Roddel(en) over mensen van kennis?

Vragensteller: Als wij waarschuwen tegen de oproepers die oproepen naar opstanden, en moslims ongelovig verklaren en andere innovaties. Dan zeggen sommigen; jullie roddelen over de geleerden. Dus wat is uw advies?

Shaykh Abdul-Muhsin al-Abbaad
: Dit is geen roddel, dit is het waarschuwen tegen het slechte, en het waarschuwen tegen het misleid worden door sommige mensen. (Waarschuwen tegen misleiding van) mensen die oproepen naar het kwaad. Oprechtheid (advies) jegens de moslims zorgt ervoor dat men moet waarschuwen tegen degenen die het slechte willen of degenen die de mensen schade willen aanbrengen door het verspreiden van chaos of door het verspreiden van zaken die wrok opwekken in de borsten en bij personen. (En te waarschuwen tegen) mensen die oproepen naar zaken die leiden naar verdeeldheid. Zonder twijfel, degene die hiernaar oproept. Zijn fout wordt duidelijk gemaakt en er wordt tegen hem gewaarschuwd. Zodat de mensen niet door hem misleid worden.Reacties:

0 reacties:

Een reactie posten