Het oordeel over iemand die een innoveerder prijst.

Shaykh Bin Baaz: Oordeel over prijzen innoveerders.


Shaykh ar Raadjihi: Oordeel over prijzen innoveerders.

Citaat:
Shaykh Muhammed bin Haadie is professor aan de Universiteit van Medina en één van de welbekende geleerden van deze tijd.

Shaykh Ahmed an Najmee (rahiemahoellaah) werd gevraagt:

Vraag: ‘Sommige studenten van kennis vragen over Shaykh Muhammed bin Haadie. Dienen wij kennis van hem te nemen, en moet hij worden gezien als één van de geleerden of niet? Moge Allaah u met het beste belonen.’

De Shaykh antwoordde:
‘Muhammed bin Haadie is van de voornaamste van de geleerden en één van de beste van hen, en hij is een persoon van de Soennah. En wie zegt dat kennis niet van hem genomen moet worden?! Alleen de mensen van hizbieyyah, misschien zijn zij degenen die dat zeggen. Zij spreken slecht over de selefie geleerden.

Voetnoot selefienederland: Ook is hij van de geleerden die o.a. door Shaykh Abdoel ‘ Aziez Bin Baaz (moge Allaah hem het Hoogste Paradijs geven) is aangeprezen en door hem wordt aangeraden om kennis van te nemen, dus degenen die de status van de Shaykh in twijfel trekken trekken hiermee het oordeel in twijfel van grote geleerden zoals Shaykh Bin Baaz!
Shaykh Muhammed bin Haadie al Madkhalie over Vriendschap en het geven van advies.

Vraag: Shaykh, een persoon die mixt met de afwijkers (mukhaalifien), wordt hij tot hen gerekend?!

Shaykh Muhammed bin Haadie: Ja, hij wordt tot hen gerekend.4

Vraag: Neemt het geven van advies veel tijd in beslag? Shaykh Muhammed bin Haadie: Nee, het neemt niet veel tijd in beslag, het is in overeenstemming met wat een persoon ziet, soms kan het in een enkele zitting zijn, soms twee zittingen, soms in drie zittingen indien die persoon een shoebh (twijfel, misvatting) heeft, en soms kan het met slechts een woord zijn. Dit hangt af van de situatie van de persoon die wordt geadviseerd, en de zaak waarover hij wordt geadviseerd.

Vraag: Dit toerekenen [bij Ahloel Bid’ah] (ilhaaq), oh Shaykh, degene waarover wordt geoordeeld dat hij met die persoon is die een innovator is, wordt hij (ook) geboycot?

Shaykh Muhammed bin Haadee: Hoe kunnen we hem niet boycotten, zie hem hetzelfde als hem (de innovator die hij prijst en/of in bescherming neemt), dus boycot hem! 5

Citaat:
4 Voetnoot SelefieNederland: De Profeet, Sallallaahoe ‘alaihi wa sallam zei: “Moge Allaah’s Vloek rusten op degene die een innovator in bescherming neemt.” Overgeleverd door Moslim in zijn Sahieh en zie Kitaab at‐Tawheed van Muhammed ibn ʹAbdoel‐Wahhaab, hoofdstuk: ʹHet is niet toegestaan om te slachten op een plek waar er ook voor een ander dan Allaah geslacht wordt!ʹ

Abu Daawood as Sijistaanee zei: ʹIk zei tegen Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal: Ik zie een man van Ahlus Sunnah met een man van Ahloel Bidʹah. Zal ik het laten tegen hem te spreken? Hij zei: Nee, informeer hem over dat de man met wie je hem zag dat hij een persoon van innovaties is, dus als hij hem verlaat, spreek dan tot hem, en anders behandel hem net zoals hem (de innovator), zoals ibn Masʹood zei ʹEen man is zoals zijn metgezelʹ. ʹ (Tabaqat ul Hanaabilah 1/160))

Shaykh Ibn Baaz rahimahoellaah werd gevraagt:
“Degene die Ahloe bid’a prijst en hen verdedigt, valt hij onder hun oordeel ?“
De Shaykh rahimahoellaah antwoordde: “Ja, daar is geen twijfel over, wie hen prijst en hen verdedigt, die roept naar hen op. Hij is van hun oproepers, we vragen Allaah om gezondheid.” [Uitleg van Fadl al Islaam van de Shaykh rahimahoellaah]

5 Voetnoot Selefienederland: En het boycotten kan op verschillende manieren gedaan worden en heeft verschillende niveaus, en het houdt dus niet altijd in dat men iemand niet meer de salaam geeft en niet meer met die persoon spreekt, lees meer hierover in het bekende boek van Shaykh Bakr Aboe Zayd “ Hadjr al Moebtadi’ “

Vraag: Er is een selefie man die mixt met een ikhwaanie, geldt voor hem hetzelfde oordeel (als voor de ikhwaanie)?

Shaykh Muhammed bin Haadee: Ja, zie hem hetzelfde als hem (de Ikhwaanie).

Vraag: En als we kijken naar de voordelen (masaalih) en nadelen (mafaasid) oh Shaykh?

Shaykh Muhammed bin Haadee: De voordelen waar zij over spreken en steeds op terugkomen, dan zijn de nadelen die komen door dit soort situaties groter dan dat (de voordelen). Want het kwaad van deze persoon (een selefie die mixt met een hizbie), is groter voor Ahloes Soennah en erger dan het kwaad van de hizbiyyien op hen. Dit is omdat er maatregelen getroffen kunnen worden als bescherming tegen een duidelijke hizbie, maar wat betreft iemand die tussen dit en dat is, hij komt naar hen (de hizbies) en hij komt naar hen (de selefies), hij wordt verdorven door hen (de hizbies) en niet verbeterd door hen (de selefies).

Daarom is het verplicht dat men meer voor hem moet oppassen.

Bron:
www.selefienederland.nl – Vragen en antwoorden betreffende belangrijke manhadj onderwerpen.

Reacties:

0 reacties:

Een reactie posten